10. srpna 2015 –– architektura –– Jakub Sochor

Mnichovské architektonické studio Schmidhuber navrhlo německý pavilon s mottem Fields of Ideas pro světovou výstavu Expo 2015. Svou práci pojalo jako návrh, který svým ztvárněním odráží hlavní teoretický motiv kompozice – tvarový koncept pavilonu představuje nápaditě stylizovaný soubor polí a luk, čemuž odpovídají jak měkká klenutí střechy, tak i užití německých dřevin.

Stavba pavilonu se skládá z mírně se svažujícího celku, jehož nejvyšší bod se nachází ve výšce 10 metrů nad zemí. Součástí střechy jsou konstrukce složené z pilířů, které svým ztvárněním evokují baldachýn – jde o prvky, jež symbolicky vyrůstají ze země a rozkvétají nad úrovní pavilonu. Jejich součástí jsou rovněž panely vybavené organickou fotovoltaickou technologií (OPV), které namísto klasických modulů elegantně zapadají do celkového tvarového řešení.

V jihozápadním rohu pavilonu se nachází restaurace s kapacitou 350 osob a přilehlou venkovní terasou. Architektonický návrh usiluje o vytvoření přátelského dojmu, se kterým souvisí estetické řešení těchto prostor – tvoří je zemité barevné odstíny, subtilní zavěšené osvětlení a dřevěné obložení stěn. S přírodními barvami ladí světlé provedení již zmíněné střechy, pod níž se nachází bohatá výsadba zeleně.

Hlavní expozice pavilonu zavádí návštěvníky na cestu po základech výživy. V šesti místnostech, která se každá zaměřuje na jinou oblast výživy, se snaží pavilon nabídnout povědomí o přírodě jako základu naší stravy. Nabízí navíc ukázku chytrých řešení z Německa pro zabezpečení potravy do budoucnosti.

Studio Schmidhuber má s přípravou německého pavilonu pro světovou výstavu Expo své zkušenosti. Tohoto úkolu se zhostilo již před pěti lety při příležitosti výstavy Expo 2010 v čínské Šanghaji. Tehdejší německý pavilon však navrhlo diametrálně odlišným způsobem, a sice jako skulpturální soubor ostře řezaných objemů, přičemž v ohnisku pavilonu se nacházela světelná koule složená z 400 000 diod.

Čtěte další články na téma ExpoNěmecko

Foto a zdroj: SchmidhuberExpo 2015 Germany