8. prosince 2015 –– architektura –– Ondřej Krynek

Studenti Fakulty architektury na pražské ČVUT spolu se studenty Virtuálního studia VŠVU Bratislava navrhli model paralelního membránového města Urbo Kune, které je inspirováno myšlenkou komponovaného urbanismu rakouského teoretika architektury Jana Tabora. Město navržené na základě partitur podobně jako hudba je do 18. ledna 2016 vystaveno v Centru současného umění DOX v Praze.

„Model rozparcelovaného utopického města reaguje na výzvu, jak využít více než kilometr dlouhý zbraslavský kamenolom po skončení těžby. Lom byl rozdělen do několika různě dlouhých slotů o jednotné šířce 11 metrů. Studenti poté do jednotlivých částí navrhovali obytné čtvrti, vzdělávací a kulturní prostory, zahrady, obchodní centra, hřbitovy, ale také skokanský můstek, skatepark, pěstírnu konopí, pivovar a vězení. Studentský model byl vystaven ve Vídni, Bratislavě a dalších městech, v příštím roce poputuje do Tokia,“ uvádí centrum DOX.

„Do projektu se zapojili studenti FA ČVUT Praha z ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína a studenti VŠVU Bratislava z Virtuálního studia Petra Hájka a Víta Halady. Součástí výstavy jsou i obrazy od malíře, grafika a ilustrátora Pavla Růta, inspirované tímto fiktivním městem. Rozměrná plátna budou paralelně vystavena s rozloženým urbanistickým modelem,“ dodávají k obsahu výstavy její organizátoři.

Čtěte další články na téma výstava, urbanismusměsto

Foto a zdroj: DOXMembrane City