26. února 2016 –– architektura –– Ondřej Krynek

Renomované britsko-české architektonické studio Jestico + Whiles dokončilo rekonstrukci a rozšíření mateřské školy v Dobřichovicích. Stávající školka ze 70. let se i díky dřevěné nástavbě proměnila v moderní objekt. Díky využití prefabrikovaných dřevěných panelů vyrostla kostra přístavby za pouhé tři týdny.

Cílem projektu bylo rozšířit kapacitu současné mateřské školy o další dvě třídy, díky čemuž se kapacita navýšila až na 150 dětí a školka se tak stala největším zařízením pro předškolní děti v okrese Praha Západ. Nové třídy mohou sloužit například i jako tělocvična. Proměně pomáhá i speciálně navržený nábytek, který je možnost snadně odsunout.

Mimo přístavby z dřevěných prefabrikovaných panelů provedli architekti z Jestico + Whiles také rekonstrukci původního přízemí objektu. Součástí rekonstrukce bylo i zpřístupnění okolní zahrady ze všech místností a vylepšení interiéru. Nové je například kuchyňské zázemí. Celá přístavba disponuje přirozenou ventilací a vysokou mírou izolace pro maximální udržitelnost budovy.

„Ve Velké Británii, kde Jestico + Whiles dlouhodobě působí, se často podílíme na projektech z oblasti vzdělávání, s čímž souvisí i naše bohaté zkušenosti s tímto typem projektů. Proto si velmi vážíme toho, že jsme dostali příležitost uplatnit tyto znalosti a dovednosti při realizaci dobřichovické mateřské školy. Věříme, že se nová školka stane příjemným místem pro trávení času dětí a odborného personálu a občanům Dobřichovic bude dlouho sloužit,“ řekl Sean Clifton z Jestico + Whiles.

Čtěte  další články na téma škola

Foto a zdroj: Jestico + Whiles