10. července 2016 –– architektura –– Svatava Kozlovská

Galerie výtvarného umění v Ostravě zve na jadranské pobřeží. Oblast Jadranu navštíví každoročně mnoho turistů z České republiky, ale ne každý z nich ví, že česko-chorvatské kontakty mají více než stoleté trvání. Tuto část společné historie přibližuje do 14. srpna výstava Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu.

Zaměření výstavy na počátky turistiky v Chorvatsku určuje časové období, které vystavené materiály dokumentují: konec 19. a začátek 20. století. Tehdejší rozvoj turistického ruchu si vyžádal vznik vhodné infrastruktury a na pobřeží i ve vnitrozemí postupně rostly stavby podle návrhů architektů  z různých zemí. Vzhledem k záměru představit historii chorvatsko-českých vztahů vybrali  kurátoři výstavy ty z architektů, kteří pocházeli z Čech a Moravy (tehdy země rakousko-uherské monarchie).

Divák zde najde jak všeobecně známá jména jako Adolf Loos, Jan Kotěra, Josef Schulz, tak i práce architektů dnes pozapomenutých. Spolu se stručnými medailony jednotlivých tvůrců jsou vystaveny plány, nákresy a dobové fotografie jejich projektů. Některé z navržených budov nebyly realizovány, jiné stojí dodnes, i když se změnilo jejich využití.

Typy dokumentovaných staveb odpovídají jejich rekreačnímu účelu: lázeňské budovy, hotely, vily a drobnější stavby jako jsou koupaliště nebo promenády. Většina z nich byla navržena v historizujícím nebo secesním stylu, několik z nich už svým vzhledem naznačuje nastupující trendy moderní architektury.

Další část expozice představuje dobové propagační materiály vydané v češtině a fotografie pořízené na Jadranu tehdejšími rekreanty. Obrazovou a textovou část výstavy doplňuje videonahrávka televizního pořadu, v němž stavby na jadranském pobřeží představuje architekt David Vávra.  Výstavu, která svým obsahem jistě zaujme nejen návštěvníky Jadranu, ale i zájemce o historii architektury, bude v ostravském Domě umění přístupná až do 14. srpna 2016.

Čtěte další články na téma výstavaChorvatsko

Foto a zdroj: Galerie výtvarného umění v Ostravě