2. srpna 2016 –– architektura –– Jakub Sochor

Během letošního podzimu bude zahájena rekonstrukce brněnského hotelu Avion, který patří mezi klíčová díla československého funkcionalismu a zároveň vrcholné práce architekta Bohuslava Fuchse. Národní kulturní památka, jejíž interiér se nyní nachází ve stavu z roku 1985, bude rekonstruována do původní podoby.

Objekt, jenž spočívá v železobetonové konstrukci, sestává ze samostatně přístupných provozů, mezi něž patří hotelová část s recepcí a kavárna, kterou v druhé polovině dvacátého století doplnila – a z hlediska stylového ztvárnění téměř nahradila – restaurace. Jedním z dominantních prvků kavárenské části interiéru, jež prostupuje prvními dvěma patry, je schodiště lemované organicky klenutým ohraničením, jejž korunuje nauticky působící zábradlí.

Právě při pohledu z prostor někdejší kavárny se otevírá působivý pohled na členitou soustavu elegantně formovaných hmot, která utváří pozoruhodnou hru proporcí, světla a stínů. Důmyslnost interiérů hotelu zaujme o to více, zohledníme-li mimořádně úzkou (8 metrů) parcelu, na níž byl objekt v letech 1926 až 1928 postaven. Prostornosti pokojů pak sekunduje četné užití vestavěných skříní.

Jak bylo řečeno úvodem, současná podoba interiérů odpovídá stavu, v němž se hotel nacházel v polovině osmdesátých let. Rekonstrukce by měla vrátit objekt do původní podoby, což si vyžádá výměny jednotlivých prvků či jejich repasi. Součástí akce, jež započne do podzimu tohoto roku, bude rovněž opětovné zprovoznění prostor bývalé kavárny, které by měla doplnit restaurace.

Čtěte další články na téma rekonstrukceBohuslav Fuchs

Foto: BAM