7. října 2016 –– architektura –– Jakub Sochor

Palác Omega, dílo architektonického studia Kuba & Pilař architekti, disponuje fasádou, jež sestává z rytmizovaného schématu zelených čtverců a vertikálně situovaných obdélníků, vsazeného do nepravidelného okenního rastru. Tyto prvky, skrze něž dosud zářilo osvětlení v barvě jejich plochy, byly nově nasvětleny širší škálou barev, jejichž přechody plynou v pozvolné sekvenci.

Architektonická soutěž na budovu, která by vyplnila dlouhodobě nezastavěnou proluku mezi dvěma palácovými stavbami, byla vypsána v roce 2001. Návrh výše uvedeného studia, realizovaný v roce 2006, nejenže zvítězil, ale byl také nominován na Evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award 2007.

Objekty, mezi něž byl obchodní dům Omega vměstnán, představují palác Ernsta Johanna von Herring-Frankensdorf a monumentální nadační dům Valentina Gerstbauera, jehož vysoce členěné hmoty doplňují čtyři skulptury atlantů podpírající obytná poschodí domu. Palác Omega svým objemem elegantně dotvořil uliční řadu okolní zástavby, která je, vzhledem k mírně svažitému terénu náměstí, vzestupná. Nadto vnesl do souboru přilehlých budov přísný geometrismus, jenž je dán výše zmíněným schématem pravoúhlých útvarů.

Průčelí bylo již po realizaci oživeno nasvícením skleněných segmentů. Tomu sekunduje tmavé obložení boční části, nacházející se nad střechou paláce Ernsta Johanna von Herring-Frankensdorf a splývající s noční oblohou. Pozornost pozorovatele je tak upoutána iluzí členité skleněné plochy v prostoru, jež nenarušuje okolní domy svou tvarovou progresivitou, nýbrž osobitě dotváří atmosféru náměstí.

Nasvícení fasády však dosud odpovídalo zelené barvě skleněných panelů. Nyní je světelný systém doplněn o škálu odstínů, které na sebe plynule navazují a rozehrávají tak s okolní – starobylou a statickou – architekturou zajímavý dialog.

Dlužno podotknout, že palác Omega tvoří – vzhledem ke své poloze a výrazové razanci – protipól monumentální funkcionalistické banky, jež byla vybudována v letech 1928 až 1930 dle návrhu architektů Bohuslava Fuchse a Ernsta Wiesnera. Rovněž v jejím případě hovoříme o přísně geometrickém tvarosloví zavěšené fasády, která představuje racionálně a funkčně rozvrženou síť, obloženou bílými opaxitovými deskami a shora oživenou odsazením terasy.

Omega však není jediným vkladem ateliéru Kuba & Pilař architekti do pestrého souboru architektur náměstí Svobody. V roce 2001 zvítězilo studio v soutěži o podobu kašny, jež byla zhotovena v témže roce jako výše nastíněný palác. Návrh spočívá v souboru dvou kašen, z nichž ta menší slouží jako pítko. Oba celky však spojuje minimalistická tvarová forma, vsazená do soustavy kruhů, jejichž povrch byl opatřen verši brněnského básníka Jana Skácela.

Čtěte další články na téma Brnovýročí

Foto: Kuba & Pilař a Jakub Sochor