3. dubna 2017 –– architektura –– Ondřej Krynek

Architekt, designér, herec a výtvarník David Vávra slaví šedesáté narozeniny. K oslavám svého jubilea se rozhodl uspořádat několik souběžně konaných výstav. Jedna z nich má název Běžet s domy a do 30. dubna 2017 ji můžete navštívit v pražské Galerii Jaroslava Fragnera.

„Šedesátka je ale čas určité horské prémie, kdy je třeba zastavit, slézt z kola a podívat se do údolí. Také tak činím a třídím práce na různé výstavy. Za pět dní jsme natočili dokument, k utřídění materiálů paradoxně přispěl i prasklý roháček o dvě patra výš nad mým ateliérem. Voda vyplavila několik desetiletí zapomenutých skic, kreseb a projektů. Ve spadané omítce se válely kusy potrhaného papíru, s nímž připlouvaly již ztracené úkoly, situace a lidská střetnutí. Tato potopa přispěla k chuti najít stopy minulosti a vystavit je,“ říká David Vávra.

Architektonicky zaměřená výstava v Galerii Jaroslava Fragnera, která se koná souběžně s výstavou Běžet s materiály v Galerii Kuzebauch, nabízí pohled několik vybraných staveb formou fotografií, skic i modelů. Zhlédnout můžete i několik zatím nerealizovaných staveb. Mezi známými stavbami je prezentována konverze továrny Vertex na Městskou knihovnu v Hradci Králové, vila v Jevanech, Galerie 4 v Chebu nebo rekonstrukce Městského divadla Kladno.

„K navrhování přistupuje David Vávra nejen jako architekt, ale i jako designer. V interiérech se často objevují reliéfy podle jeho návrhů z tzv. fusingového skla nebo perspexové artefakty doplňující interiér, nezřídka jako barevná osvětlovací tělesa na způsob vitráží. Světlo, syté základní trojice barev nebo lomené, kubismem ovlivněné tvary patří mezi hlavní znaky, které se propisují do Vávrových malých realizací i velkých staveb, drobných kaplí či konverze staré továrny na knihovnu,“ říká ke tvorbě Davida Vávry kurátorka výstavy Klára Pučerová.

Čtěte další články na téma výstavaDavid Vávra

Foto a zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera