25. září 2017 –– architektura –– Jakub Sochor

V letošním srpnu uplynulo devadesát let od vydání stavebního povolení brněnskému textilnímu továrníkovi Alfredu Stiassni a jeho ženě Hermine. Šlo o prvotní impuls, jenž po  následujících dvou letech vyústil v puristický vilový dům, který je jedním z nejpozoruhodnějších meziválečných objektů zbudovaných v moravské metropoli.

Vila Stiassni je jednou z nejslavnějších brněnských vil, a jako taková spolu s vilami Dušana Jurkoviče, Morize Fuhrmanna (v roce 1913 byla prodána textilnímu továrníkovi Alfredu Löw-Beerovi) a manželů Tugendhatových spoluutváří příslovečné brněnské vilové kvarteto. Byla navržena architektem Ernstem Wiesnerem, který ji pojal jako elegantní syntézu několika objemů s provozním rozdělením na dvě části – reprezentační (přízemí) a obytnou (první patro).

Ačkoli bývá objekt slohově řazen pod funkcionalismus – jenž je sám o sobě velmi širokým a vrstevnatým pojmem –, Wiesnerova vila Stiassni odpovídá spíše puristickým tvůrčím tendencím, které sice užívaly dobové konstrukční prvky (například železobetonový skelet), ale vystříhaly se exaktnímu tvarosloví takzvaného bílého funkcionalismu.

Výše nastíněný sled jednoduchých objemů však dotvářejí rysy, jež byly avantgardou nezřídka vnímány jako archaické – jde především o šambrány, zhotovené z pískovce, či korunní kazetovou římsu, kterou Wiesner použil již v roce 1921 na návrhu České banky Union. Tyto prvky, jakož i četné užívání kamenů a variace s barvami, představují paralely s tvorbou architekta Adolfa Loose, ke které měl Wiesner blíže, než k racionálnímu přístupu desavského Bauhausu či vědeckému funkcionalismu z okruhu Karla Teigeho.

Vila Stiassni evokuje dojem malebného letoviska, v čemž lze vysledovat Wiesnerův zájem o středomořskou architekturu. Ten je zde vyjádřen rozměrnou terasou, lodžií či obklopením domu rozlehlou zahradou, stran krajinného rámce je pak doplněn zhusta zalesněným kopcovitým panoramatem a iluzí moře, kterou umožňuje nedaleká Brněnská přehrada.

Čtěte další články na téma BrnoErnst Wiesner

Foto: Muzeum města Brna, Vila Stiassni a Rako Lasselsberger