13. listopadu 2017 –– architektura –– Alžběta Stodolová

Gruzínský ateliér Laboratory of Architecture #3 dokončil v roce 2017 budovu Mediatéky v hlavním městě Tbilisi. Objekt slouží jako tradiční i multimediální knihovna. Návrh byl inspirován dětským hřištěm a jeho cílem bylo vytvořit prostory a zákoutí zvoucí děti i dospělé ke hře a čtení.

Objekt se nachází uprostřed parku a je lehce přístupný z hlavní cesty. K parku přiléhá sídliště obklopené rozlehlou industriální zónou. Cílem projektu bylo nabídnou rodinám v okolí příjemné místo k odpočinku a zároveň kulturní a vzdělávací instituci, která v této části města chyběla. Budova nabízí prostory pro čtení, hraní, přednášky a různé prezentace a je také místem konání koncertů a výstav.

Knihovna je tvořena dvěma prostory, venkovním a vnitřním, které jsou společně ohraničeny ocelovou konstrukcí potaženou síťovinou, která je upevněna několik metrů nad zemí a definuje obdélníkový půdorys budovy. Vstupní venkovní část obsahuje kruhovou rampu inspirovanou dětskou skluzavkou, která vede návštěvníky do druhého patra a vybízí děti k běhu a hře. Vedle rampy je malá kavárna kruhového půdorysu.

Druhá část budovy má dole skleněnou fasádu, která společně s ocelovou síťovinou na plášti druhého patra umožňuje dostatečný přísun denního světla do interiéru budovy. Na rampě i kavárně je použito jako sjednocující prvek dřevěné laťování, které kontrastuje s ocelovým pláštěm i sklem zbylé části budovy.

Motiv dětské skluzavky se volně propsal i do interiéru ve formě kruhových či oválných stěn, které od sebe oddělují jednotlivé prostory (hrací koutek, mediatéku, čítárnu, přednáškový sál, kancelář). V horní patře je venkovní kruhový dvůr tvořený modrými stěnami, který nabízí klid pro čtení ve venkovním prostředí.

Čtěte další články na téma GruzieTbilisi

Foto a zdroj: Laboratory of Architecture #3