4. ledna 2018 –– architektura –– Ondřej Krynek

Dvojice architektonických ateliérů Cobe a Brut zvítězila v mezinárodní architektonické soutěži, která dá novou podobu náměstí Place Schuman. Přímo v centru Bruselu, bezprostředně u významných budov Evropské unie, se promění velký kruhový objezd na místo k posezení a setkávání lidí.

Přímo v centru města je takzvaná Evropská čtvrť, kde najdeme budovy Evropské komise, Rady Evropské unie a další. Většina budov je soustředěna okolo ulice Rue de la Loi, která vede skrze Place Schuman k parku Parc du Cinquantenaire. Právě toto náměstí s velkým kruhovým objezdem bylo předmětem soutěže, kterou vyhrála výše zmíněná studia.

Výsledkem soutěže je návrh na nové náměstí a pěší zónu, která povede od Rue de la Loi až k parku. Středem celého návrhu bude symbolická Agora, jejíž tvar vychází nejen z historického označení pro shromaždiště lidí, ale také z kruhových tvarů, jenž najdeme na samotných budovách Evropské unie i v jejich interiérech.

Agora bude subtilní stavba s lehkou kruhovou střechou stojící na tenkých sloupech. Pod jejím stínem bude možné posedět u stolků na židlích. Z kruhového objezdu se stane místo, kde budou důležité silniční tahy zakopány pod zem a návštěvníci města se budou moci procházet mezi nově vysázenými stromy po promenádě až k samotnému parku.

Čtěte další články na téma architekturaBrusel

Foto a zdroj: Cobe