4. března 2018 –– architektura –– Ondřej Krynek

V mezinárodní architektonické soutěži o podobu Muzeum Lesních Finů v norském Svullrya uspěl mladý česko-švédský architektonický ateliér Lipinski Lasovsky Johansson. Nápaditý design novostavby, tvořený zelení porostlou sedlovou střechou podepřenou labyrintem dřevěných sloupů, vyhrál mezi 203 konkurenčními návrhy.

„Dům Lesních Finů neboli Finnskogens Hus je muzeum úzce spjaté s okolní zalesněnou krajinou, se kterou splývá a tím rozmělňuje hranice mezi vnitřním a vnějším. Je obklopené lesem sloupů vyvolávajících zvědavost a vybízejících k interakci návštěvníků s budovou a okolím. Nové muzeum vytváří prostor k vystavování, prezentaci a k výuce bohaté historie Lesních Finů,“ uvádí český architekt Juráš Lasovský, jenž je jedním ze tří, který spolu s Filipem Lipinskim a Hannou Johansson tvoří vítězný ateliér sídlící v Dánsku.

„Muzeum je charakterizováno velkou střechou podepřenou labyrintem sloupů vytvářejících symbiózu mezi okolní přírodou a budovou, mezi interiérem a exteriérem. Kmeny dávají budově jedinečný charakter a to zvláště během večerních hodin, kdy světlo vyzařující ven skrze rastr kmenů osvětluje bezprostřední okolí. Vstup vypadá jako mýtina, která návštěvníka vede do prostoru recepce, knihovny a výstavní části. Uvnitř muzea jsou kmeny stále přítomny a provází návštěvníka celým objektem. Světlo pronikající skrze strop je analogií techniky Lesních Finů, kteří využívali kouř k vytápění budov a kouř poté odváděli z budovy skrze poklop ve stropě,“ dodává.

Moderní novostavba, s užitnou plochou celkem 2 000 metrů čtverečních, bude stát bezprostředně u řeky Rotna, s níž vede jistý dialog stejně jako s okolním lesem. Architekti chtějí dřevo použít nejen jako konstrukční prvek, ale také jako symbol vyjadřující techniku žďáření, která je výrazem pro vypalování lesa za účelem získání zemědělské půdy k jeho osetí, typického pro Lesní Finy. Jejich kultura se na konci 16. a začátku 17. století přesunula z východního Finska do lesnatých částí centrálního Švédska a východního Norska, tedy do míst, kde vyroste nové muzeum.

Čtěte další články na téma architekturamuzeum

Foto a zdroj: Lipinski Lasovsky Johansson