22. června 2018 –– architektura –– Ondřej Krynek

Více než 130 let stará kotelna v Libčicích nad Vltavou znovu ožila. Pražský architektonický Atelier Hoffman ji dal nový život. Krásná industriální budova prošla citlivou konverzí a stal se zní multifunkční prostor pro kulturní, firemní a společenské akce. Další vzorový příklad zacházení s průmyslovým dědictvím.

„Kotelna je v sousedství již opraveného Uhelného Mlýna, se kterým byla provozně propojena. Jedná se o další důležitý projekt postupné regenerace celého areálu. Budovy patří k nejstarším částem a spoluutváří ducha místa. S tím souvisí naše rozhodnutí chovat se s rozvahou a pokorou, stavby zachovat a výrazně je neměnit, ačkoli dnes už není možné jim vrátit původní funkci. Cílem bylo najít nové využití a přitom navázat nejen na kvality stávajícího architektonického a urbanistického řešení, ale i samotného faktu, že se nacházíme ve výrobním areálu s téměř 150letou tradicí,“ uvádí architekti z Atelieru Hoffman.

„Architektonické, dispoziční a technické řešení vznikalo s ohledem na nutnou flexibilitu ve využití objektu a jeho dlouhodobou udržitelnost, ale i na fakt, že areál v roce 2002 zasáhly povodně. Od samého počátku jsme definovali budoucí využití jako multifunkční prezentační prostory pro kulturní, firemní a společenské akce s ambicí stát se srdcem budoucí umělecké a kulturní čtvrti v symbióze s tradiční řemeslnou výrobou a technologickými inovacemi,“ dodávají.

Hlavním srdcem objektu s celkovou užitnou plochou 1 392 metrů čtverečních je multifunkční hala, která je umístěná v jižní části Kotelny. Severní část objektu je připravena na vybudování restaurace, ale zatím slouží jako místa pro catering při probíhajících akcích. Suterén slouží především jako zázemí a nabízí možnost nahlédnout do původních částí kotelny jako kouřovody a komín. Plánují se i další fáze rozšíření projektu konverze a to zapojení vlečky, vyhlídkové pěší trasy i nabíjení pro elektricky poháněná kola a auta.

Čtěte další články na téma konverze

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Atelier HoffmanKotelna Libčice