16. prosince 2018 –– architektura –– Ondřej Krynek

Už v roce 2019 začnou první úpravy Karlova náměstí v Praze, které se má postupně do roku 2048 výrazně proměnit. Největší změna je plánována na rok 2025 a to velká rekonstrukce celého parku. Se svým návrhem vyhrálo v mezinárodní architektonické soutěži německé studio Rehwaldt Landschaftsarchitekten ve spolupráci s českými architekt BY Architects a českou dopravní kanceláří PD Filip.

„Vítězný tým navrhuje proměnu Karlova náměstí rozdělit na tři časové úseky. Náměstí se tak bude proměňovat postupně, od drobných úprav, které se dají realizovat rychle, až po zásadní změny, které patří mezi dlouhodobé cíle. Aby se zachránily odumírající stromy, budou se některé úpravy zeleně realizovat již příští rok. Po zpracování projektové dokumentace by měla během roku 2025 proběhnout celková revitalizace parku. V dlouhodobé vizi do roku 2048 (výročí 700 let od založení Karlova náměstí), ale autoři například počítají s postupným zklidněním dopravy až do takové míry, která by celou východní stranu uvolnila pouze pro chodce a umožnila vznik promenády,“ uvádí zástupci IPR Praha, kteří byli vyhlašovatelem soutěže.

„Proměna parku spočívá mimo jiné také v novém rozvržení cestní sítě. Ta umožní pohodlný průchod nejvíce využívanými cestami, zejména směrem od metra k nemocnici, a zároveň neomezí využití rozlehlých trávníků pro odpočinek. V jižní části náměstí by se měla objevit nová kavárna a také dětské hřiště. Ve střední části se nabízí prostor pro různorodé venkovní výstavy. Reprezentativnější vzhled místu dodá nová dlažba z pražské mozaiky, zahrnující v sobě QR kódy s odkazy na historii náměstí, nový kvalitní mobiliář a obnova chybějících nebo odumírajících stromů. Celkovou rekonstrukcí by pak měla projít část parku u Novoměstské radnice, kde by se kromě společenských událostí mohly nově konat i trhy,“ dodávají.

Čtěte další články na téma Prahanáměstí

Foto a droj: IPR Praha