6. července 2019 –– architektura –– Ondřej Krynek

Na severu Liberce v části Krásná Studánka byla po čtyřech letech práce před několika měsíci dokončena nová hasičská zbrojnice, kterou navrhl architekt Vojtěch Šrut. Moderní zbrojnice stojí na místě původní, má moderní tvary, používá jednoduché materiály a funguje i jako společenská místnost.

„Jednotka dobrovolných hasičů v Liberci Krásné Studánce je jednou z osmi jednotek dobrovolných hasičů na území města. Má kategorii JPO III/1, vyjíždí do deseti minut od vyhlášení poplachu jako opora profesionálních hasičů. Zasahuje při požárech, povodních a dalších mimořádných událostech. Hasičská zbrojnice v Krásné Studánce je jedinou veřejnou budovou v městské čtvrti. Slouží také k příležitostným společenským akcím a jako volební místnost,“ uvádí architekt Šrut, který je sám členem sboru dobrovolných hasičů.

„Zbrojnice je dřevěná hala pokrytá titanzinkovým plechem. Podélné stěny jsou plné, štíty maximálně prosklené. Uvnitř je budova rozdělena na garáž a částečně dvojpodlažní část se společenskou místnost se šatnou a hygienickým zázemím, klubovnou mládeže a velitelnou. Garáž je otevřena do ulice, společenská část do zahrady. Obě části budovy lze propojit a pro neformální akce garáž využít jako společenský sál,“ dodává.

Výstavba financovaná v rámci evropského přeshraničního projektu, je díky svému víceúčelovému využití, velmi příjemnou kombinací materiálů a příjemným tvarem vzorovým příkladem v navrhování podobně fungujících objektů. Díky zdařilé realizaci pak není divu, že zbrojnice byla nominována na Českou cenu za architekturu za rok 2019.

Čtěte další články na téma Liberec

Foto a zdroj: Vojtěch Šrut