13. srpna 2019 –– architektura –– Ondřej Krynek

Na okraji ani ne tisícové obce Ptice, kterou najdeme západně od Prahy, vyrostl nový jezdecký areál. Navrhli jej architekti z pražského ateliéru ADR. Tvoří jej řada řada menších staveb a především centrální velká jezdecká hala a stáje. Postavena je z cihel s tmavou sedlovou střechou se stylovými okny, dveřmi a vraty v industriálním duchu.

„Řešené území se nachází na západním okraji obce Ptice a je mírně svažité. Areál je poskládán z menších objektů (rodinných domů, vrátnice, lonže, kolotoče, technického zázemí) a z centrálního objektu, kterým je jezdecká hala s navazujícími stájemi a zázemím. Jezdeckou halu a stáje propojují dvě chodby krčky a společenský prostor s klubem,” uvádí autoři stavby Petr Kolář a Aleš Lapka, kteří na projektu pracovali tři roky.

„Kompozice je řešena tak, aby menší objekty navazovaly na stávající stavby určené k bydlení a tvořily příjemný pozvolný přechod směrem k ústředním budovám nově vznikajícího areálu. Drobnější zástavba tedy obklopuje jezdeckou halu a stáje. Výšky jednotlivých objektů respektují okolní zástavbu a plynule na ní navazují. V rámci areálu došlo k terénním úpravám, které umožňují dobrou obslužnost jednotlivých staveb, výsadbě stromů a další drobnější zeleně. Areál se tak stal součástí intravilánu obce,” dodávají.

Krom architektonické části projektu je zdařilý i interiér. Ve stájích a jezdecké hale je přiznána dřevěná konstrukce střechy se světlíky ve štítu. V obslužných chodbách je na zdech přiznáno zdivo, v užitných je interiér oděn do bílé a černé v kombinaci s dřevěnou podlahou. Je zde vidět cit a důraz na výběr barev, materiálů, nábytku i svítidel.

Čtěte další články na téma stadion

Foto a zdroj: ADR