17. září 2009 –– architektura –– Ondřej Krynek

Ole Scheeren z věhlasného architektonického studia Office for Metropolitan Architecture neboli OMA, představil finální návrh na nový bytový komplex Interlace se 1040 byty, který bude na šestiúhelníkovém půdorysu poskládán v Singapuru.

Na ploše osmi hektarů na jižních svazích městského státu Singapur, bude postaven v zeleni nedaleko jedné z velkých dopravních tepen nový bytový komplex nazvaný Interlace neboli Propletenec, který navrhl německý architekt Ole Scheeren, jenž je členem rotterdamského studia Office for Metropolitan Architecture neboli zkráceně OMA.

Scheeren pojal bytový komplex zcela odlišně než je možné vidět v okolí a přitom naprosto jednoduše. Interlance se skládá z 31 bloků stejných rozměrů, které v sobě ukrývají šest pater určených jen pro bydlení. Tyto bloky byly na sebe naskládány do šestiúhelníkových obrazců, čímž byly vytvořeny rozsáhlé terasy, kaskádové balkóny a osm méně či více chráněných nádvoří s bazény a další zelení.

Při navrhování rozmístění a rozestupů budov byl brán ohled na soukromí a zároveň byly vytvořeny společné prostory jako bazény pro společné aktivity. Okolní zeleň byla navržena v kontextu s tropickým okolím a proto bude bezprostřední okolí domu protkáno bujnou vegetací.“Ole Scheeren vytvořil nový mezník pro Singapur,“ řekla k projektu Patricia Chia, ředitelka developerské společnosti.

Foto a zdroj: OMA