05.06.2020 –– architektura –– Ondřej Krynek

Pražská tržnice v Holešovicích je památkově chráněný areál v zanedbaném stavu. Hlavní město Praha poprvé představilo návrh na komplexní rekonstrukci celého areálu. Změnit se má přístup do areálu, vysazena má být nová zeleň, rekonstruovány mají být původní budovy a vzniknout tu mají nové architektonické prvky.

„Poprvé přicházíme s kompletní strategií rozvoje tohoto unikátního areálu jako celku. Cílem je naplnit jeho potenciál a vrátit jej Pražanům. Budou tu normální obchody a obchůdky, trhy, restaurace a malá bistra, stejně jako prostory pro kulturu. A také nádherné venkovní prostory, kde se dá jen tak posedět třeba se zmrzlinou v ruce. Už podnikáme první kroky, aby se do tržnice mohl postupně navracet život. Chceme tržnici otevřít lidem všech věkových a příjmových kategorií a zároveň do budoucna zajistit její ekonomicky udržitelný provoz,“ představuje vizi města Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu.

„Výsledkem je koncepce zaměřená na vhodnou kombinaci prvků kultury, gastronomie, kreativních průmyslů, businessu a maloobchodu s rozsáhlou možností pro trávení volného času. Klíčové by mělo být zachování flexibility využití Pražské tržnice s možností průběžně reagovat na vývoj požadavků společnosti a ekonomiky,“ uvádí Tomáš Ctibor, zakladatel a ředitel společnosti 4ct.

Po dokončení by měla Pražská tržnice nabízet mix služeb, které by měly být atraktivní nejen pro místní, ale i zahraniční turisty. Inspirací byly podobné areály například v Kodani. Nabízena má být maloobchodní síť gastronomické služby, kultura, místo pro volnočasové aktivity, kreativní prostory, služby, ale i kanceláře a parkovací místa. Jen velmi malá část je plánovaná na demolici. Autorem urbanisticko-architektonické studie je kancelář CMC architects a

Čtěte další články na téma Praharekonstrukce

Foto: CMC architects. JLL4ct
Zdroj: Hlavní město Praha