5. července 2020 –– architektura –– Ondřej Krynek

Po dvou letech rekonstrukce či spíše konverze bylo nedávno otevřeno nové Ski a Bike centrum Radotín, které se usídlilo v bývalé Vindyšově továrně z roku 1910, kde Josef Vindyš kdysi vyráběl tělocvičné nářadí. Studio Vllnna a Martin Duba zde zdařilou konverzí vytvořili restauraci, obchod, multifunkční sál a další provozy.

„Multifunkční areál v sobě kombinuje rozsáhlé prodejní plochy a mnoho dalších provozů – restaurant Musa, multifunkční sál, prodejnu Skibi, skladové a technologické zázemí, administrativu, expedici zboží, půjčovnu a servis lyží i kol. Na rozdíl od jiných industriálních památek s bohatými fasádami z lícového zdiva byla zdejší továrna již v době svého vzniku pouze jednoduchou stavbou bez detailu a její charakter tvoří především výrazná silueta šedové střechy,“ uvádí architekti Martin Duba a Petr Šindelář.

„Historie bohužel z objektu důsledně odstranila všechny jeho původní kvality, což zároveň umožnilo přistupovat k zadání bez nostalgie a sentimentu. Prvotním úkolem architekta bylo především znovu objevit tektoniku původní stavby, obalené náhodnými přístavbami. Strukturovaný sokl na nově zateplené fasádě dnes pomáhá rozlišit jednotlivé části původního celku. Po důkladném očištění útrob továrny bylo nutné její haly uzpůsobit novým potřebám,“ dodávají s tím, že každému novému prostoru se snažili vtisknout svůj osobitý charakter pro lepší odlišení provozů.

Kvůli omezenému rozpočtu se přiklonili k jednoduššímu návrhu a realizována tak byla série pečlivě navržených vestaveb dle požadavků konkrétních provozů. Vznikla tak jakási nová vrstva sjednocující architekturu s interiérem. Přiznány či odhaleny pak byly hezky některé konstrukční prvky. Celková atmosféra interiérů vypadá útulně. Realizace si proto vysloužila nominaci na Českou cenu za architekturu za rok 2020.

Čtěte další články na téma konverze

Foto a zdroj: VllnnaMartin Duba Studio