7. července 2020 –– architektura –– Ondřej Krynek

Na jihu Plzně v lokalitě Sylván vyrostl za poslední tři roky nový bytový dům na Sylvánu v Plzni od ateliéru Pro-Story. Na okraji zástavby panelových domů postavili dva objekty v potlačené barevnosti s výraznými prvky na fasádě. Jednoduchost se zde snoubí s nadčasovým designem. Bezprostřední okolí zdobí výsadba vysokých stromů.

„Bytový dům v Plzni na Sylvánu stojí na hranici posledních panelových domů a nižší, porevoluční výstavby. Soubor je tvořený L domem a věží. Výraz domu není založený na barevném řešení, ale na pravidelném rastru jednoduchých prvků a oken. Jedná se o reakci na barevné sídliště. Právě novodobá barevnost dosáhla v poslední době na sídlištích nevídaných rozměrů,“ uvádí architekt Jiří Zábran, s nímž na projektu spolupracoval architekt Patrik Novák.

„Zadáním bylo navrhnout dům s velmi nízkým rozpočtem. Snahou na tomto domě bylo ukázat, že jde dosáhnout silného architektonického výrazu s použitím levných prvků. Tím pro nás byly prefabrikované balkony a vlnité průsvitné desky na lodžiích. Zvláštní péči jsme věnovali vnitrobloku. Navrhli jsme zde retenční nádrž a prostor pro vysoké stromy,“ dodává. Projekt je jedním z nominovaných na Českou cenu za architekturu za rok 2020.

Čtěte další články na téma bydleníPlzeň

Foto: Petr Polák
Zdroj: Pro-Story