30. září 2020 –– architektura –– Ondřej Krynek

Vinohradská vodárna a její nejbližší okolí se do čtyř let promění. Pět institucí a firem se spojilo a představilo plánovanou podobu unikátního vodárenského osvětového centra Hydropolis Praha. Školám i široké veřejnosti bude moderní formou prezentován zrod pitné vody v kohoutcích a nejen to.

„Rekonstrukci věže i ostatních objektů jsme plánovali již několik let kvůli jejich havarijnímu stavu. Jsem rád, že díky iniciativě PVK a skupiny Veolia se nám nakonec podaří projekt rozšířit o unikátní expozice, které umožní z objektu vytvořit vodárenské osvětové centrum,“ řekl Pavel Válek z Pražské vodohospodářské společnosti.

„Tento projekt umožní představit školám, školkám i široké veřejnosti hospodaření s vodou moderní formou. Jeho realizací významně přispějeme k pochopení souvislostí s cíli schválené strategie adaptace na klimatickou změnu,“ uvedl Petr Hlubuček za hlavní město Praha.

Dnes uzavřený areál se otevře veřejnosti do roku 2024. Vznikne zde veřejný prostor s mnoha vodními a herními prvky, multimediální informační centrum, výukové expozice, místo pro výstavy, kurzy a besedy. Ve věži najdeme konferenční sál, expozice a vyhlídku na město. V pěti podzemních komorách pak například multimediální sál. Dvě komory pak budou nadále funkční. Na povrchu bude veřejné zelené prostranství.

Čtěte další články na téma konverze

Foto a zdroj: Hlavní město Praha