20. ledna 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Do sedmi let by měl na volných pozemcích v Jinonicích vyrůst nový depozitární komplex pro Národní galerii v Praze. Novostavba bude mít podobu tří různě velkých minimalistických kvádrů usazených na menších kostkách. Uvnitř najdeme nejen uložená umělecká díla, ale také prostor pro péči o ně, místo pro prezentaci děl i veřejné vzdělávací programy.

„Nový depozitární komplex bude obsahovat vedle prostor pro uložení uměleckých děl, technologického zázemí a zázemí pro odbornou správu sbírky, i veřejně přístupnou část – otevřený depozitář a prostory pro edukační programy, výtvarné dílny a přednášky. Nedílnou součástí komplexu budou také pracoviště pro systematickou péči o umělecká díla – restaurátorské ateliéry, laboratoře a digitalizační centrum. Vybraná umělecká díla budou umístěna i v exteriéru, ve veřejnosti přístupném sochařském parku,“ uvádí k projektu Národní galerie v Praze.

„Náš návrh má potenciál stát se katalyzátorem změn v doposud zanedbávaném území, výchozím bodem cesty do Prokopského údolí a přestavbou okolních prostor. Budova je navržena jako abstraktní socha, která přinese do prostoru zaplněného grafickým smogem novou čistotu. Hmota domu se tak z uzavřené kostky postupně drolí a otevírá veřejnosti,“ řekl architekt Jan Kubát.

Čtěte další články na téma Praha

Foto a zdroj: Národní galerie v Praze