20. srpna 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Na okraji rozsáhlého hřbitova v Litomyšli bylo postaveno nové zázemí pro návštěvníky i správce. Architekturu dvou jednoduchých monolitických staveb z betonu navrhli architekti z ateliéru Kuba & Pilař. Příjemnou součástí obou staveb jsou cortenové výplně. Díky kombinaci materiálů bude celá stavba přirozeně stárnout.

„Smyslem výstavby nového objektu bylo vyřešit a doplnit chybějící vybavení hřbitova zahrnující kancelář správce, WC pro veřejnost a sklad zahradního nářadí. Do exteriéru je orientována prodejna pro příležitostný sezónní prodej,“ uvádí architekti a autoři stavby Ladislav Kuba, Tomáš Pilař a Patrik Obr.

„Komorní měřítko prostředí a specifická poloha na hraně areálu v místě zalomení hřbitovní zdi nás vedly k vytvoření kompozice dvou nestejně vysokých hranolů na kosodélném půdorysu. Navržený objekt vymezuje a akcentuje předprostor jižního vstupu do hřbitova. Stavba současně vytváří pozadí pro umístění památkově chráněného sousoší Nejsvětější Trojice, které v tomto místě původně stálo v jiné poloze,“ dodávají.

I když se někomu bude jistě zdát nová výstavba, která vznikla na místě bývalé historizující márnice z 19. století, příliš moderní, jsou právě tyto citlivé zásahy do podobných staveb osvěžující. Pokud se vyvarujeme hýřivých barev a dalších dočasných výsledků, může být výsledek nadčasový. Architekti navíc navrhovali s ohledem na stárnutí a přirozené splynutí novostavby s okolím.

Čtěte další články na téma LitomyšlKuba & Pilař

Foto a zdroj: Kuba & Pilař