13. května 2010 –– média –– Ondřej Krynek

U pražského nakladatelství Labyrint vyšla nová kniha Album, kterou napsal zesnulý český architekt a designér Jan Kaplický. Druhé česky psané rozšířené vydání po pěti letech obsahuje nejen jeho myšlenky, názory a zdroje inspirace, ale i 700 barevných reprodukcí. Nově jsou přidány i doposud nezveřejněné texty a fotografie.

V roce 2005, ještě před aférou okolo soutěže na Národní knihovnu v Praze na Letné, vyšlo u nás v té době nepříliš známému českému architektovi Janu Kaplickému kniha Album. Přesně 210 stran silná publikace byla krátce po autorově náhlé smrti v roce 2009 vyprodána a v druhé polovině dubna 2010 se dočkala druhého rozšířeného vydání, které kompletuje autorův život i myšlenky.

Nová 224 stran silná vázaná kniha čtvercového formátu obsahuje stejně jako ta minulá oddíly nazvané Principy, Architektura, Proces a Život, které jsou uvedeny oddílem Zpovědi a ukončeny oddílem Životopis. Celá kniha za doporučených 495 českých korun je v podstatě psána v jednoduchých obrazech. Každému tématu jsou věnovány dvě strany přičemž levá strana obsahuje krátký text a pravá obrázky s popisky.

V rubrice Principy se Kaplický v plynoucích myšlenkách věnuje vizím budoucnosti, plastickým tvarům, životní kráse a eleganci i lidem, pro něž je architektura navrhována. Druhá největší rubrika Architektura, která začíná popisem podstaty architektury viděné ve všem, jejím vývoji a pokračuje ve smyslu pro detail, ekologičností i poukázáním na kýč. Následující rubrika Proces poukazuje na působení vlivů, používání nástrojů i mozku a dostává se až k nutnosti skic, kresby, fotomontáží a designu v architektuře.

Nejobsáhlejší rubrikou je stostránkový Život. Začíná tím jak se život za Jana Kaplického změnil a jak pokrok ovlivnil naprosto vše a všechny včetně techniky, oblékání a architektury. Následuje představení rodiny a postupně jednotlivých let života včetně velkých životních událostí a všech nejznámějších projektů v designu i architektuře. Závěr je věnován boji o knihovnu, profilům jeho dětí, druhé manželky a zamyšlením nad budoucností.

Knihu Jan Kaplický – Album zakoupíte na DesignBuy.cz

Foto: Ondřej Krynek
Zdroj: Labyrint