1. listopadu 2010 –– média –– Ondřej Krynek

U nakladatelství Computer Press vyšla užitečná edice do češtiny přeložených knih s názvem Základy designu. Čtveřice 180 stránkových publikací má jednotné téma Design výrobků, Módní návrhářství, Typografie nebo Vizuální myšlení. Všechny knihy začínají od začátků a provádějí zvoleným oborem pomocí teorie i ukázek.

Asi nejpopulárnější knihou v edici bude Design výrobků s podtitulem Hledání inspirace. Autor David Bramston přehledně rozebírá problematiku designu, jakožto oboru, který dělá věci lépe, snáze a vizuálně přitažlivěji. Obsah knihy čtenáři pomáhá jak začít s navrhováním designu výrobků. Vše se odvíjí od myšlenek, skic a často i napodobování, přes profilování a výběr materiálů, hledání přidané hodnoty až po kritickou analýzu, výběr balení a ekologii. Vše rozebráno v malých odstavcích doplněno obrazovým doprovodem.

K návrhu promyšlené a kreativní módní kolekce má čtenáře dovést kniha Módní návrhářství s podtitulem Inspirace a tvorba. Její autor Simon Seivewright podrobně rozebírá jednotlivé kroky, které úspěchu v módním průmyslu předcházejí. Za absolutní základ je tu považován cíl a správné vybrání si tématu. Následují zdroje inspirace a případové studie, které přecházejí ve skicování návrhů, rešerše až po vývoj a zpracování prvních modelů. Zodpovězeno tu je však i na mnoho dalších otázek.

Nečekaně zdařilá je publikace Typografie s podtitulem Grafický design od autorské dvojice Gavin Ambrose a Paul Harris. Kniha je uvozena malou definicí, že typografie je to co dává myšlence vizuální formu. Obsah se tedy od naprostých základů věnuje písmům, jeho variantám, stylům, částem, možnostem a především použitím. Najdeme tu přiblížení rodin písem, sazby textu, hierarchii používání i další praktické rady jako druhy tisku či používání materiálů. Stále však pojednává jen o základech a do hloubky jako jiné nezasahuje.

Na první pohled designu tématicky vzdálenou knihou může být Vizuální myšlení s podtitulem Umění ilustrace. V podstatě ale Mark Wigan připravil knihu o návratu ilustrace mezi dnes populární počítačové koláže. Obsah si bere to nejlepší z výše zmíněných publikací jako pojednání o používání skic, brainstormingu a čerpání inspirace. Navíc rozebírá styly kreslení, způsoby vyprávění příběhů i následné zpracování pro dnešní média. Krátce zmíněné jsou i marketingové a pracovní postupy.

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Computer Press