18. ledna 2011 –– média –– Bára Ochozková

Isover vydal koncem roku 2010 první publikaci zabývající se pasivními domy a dřevostavbami. Katalog pasivních domů má za cíl představit laické veřejnosti i odborníkům základní informace o stavbách tohoto druhu a jejich projektování. Velká část katalogu je věnována konkrétním stavbám a jejich charakteristice. Kniha byla oceněna jako Český energetický a ekologický projekt.

Firma Isover, zabývající se tepelnými, zvukovými a protipožárními izolacemi, ve své publikaci propojila všechny důležité aspekty týkající se stavby pasivních domů. Na 60 přehledně zpracovaných projektů pochází od 30 významných českých architektů a architektonických kanceláří a každému z nich je věnovaná jedna dvoustrana katalogu. Každý z projektů je doplněn vizualizacemi, technickými výkresy a případně i fotodokumentací. Technické parametry informující čtenáře o použitých materiálech a dispozicích domů. Významná část je věnována představení energetických zdrojů, vytápěcího systému a ventilace. Nechybí ani kalkulace nákladů na vytápění a realizaci stavby. Veškerá dokumentace je doplněná o vlastní zkušenosti obyvatelů nízkoenergetických domů. V rámci této dvoustránkové prezentace se představuje i samo architektonické studio. Převážně se jedná o kanceláře zabývající se právě pasivními stavbami, dřevostavbami a nízkoenergetickými domy.

Jednotlivé projekty se od sebe designem diametrálně liší. V katalogu můžeme najít stavby od klasických a nadčasových přes atypické funkcionalistické, například stavba EPD RAY od architektonické kanceláře Project House, až po organické hypermoderní budovy. Jedním příkladem za všechny může být pasivní dřevostavba E01 od projekční skupiny Ensin. Za klasické domy jmenujme například projekt GS PASIV 5 od společnosti G Servis CZ.

U všech projektů obsažených v katalogu je kladen důraz na několik základních kritérií využívaných k efektivnějšímu hospodaření s energiemi. Jedná se hlavně o vhodné dispoziční řešení domu a jeho správnou orientaci na jednotlivé světové strany. Kromě toho je důležitá kvalitní izolace, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným únikům. Dále je v nízkoenergetických domech často uplatňován řízený systém výměny vzduchu s rekuperací tepla, což je systém, při němž se vzduch přiváděný do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem.

Kromě zveřejnění projektů jednotlivých nízkoenergetických staveb si katalog takzvaných Multi-Komfortních domů dal za cíl vyvrátit rozšířené mýty o pasivních stavbách a naopak vyzdvihnout jejich přednosti. Charakteristickými rysy podobných staveb jsou nízké náklady na vytápění, kterým však předchází poměrně vysoká pořizovací investice. Náklady na vytápění se pohybují okolo 4 000 Kč ročně, v porovnání s běžným rodinným domem tedy tvoří přibližně desetinovou částku. Návratnost vstupních výdajů se projeví během několika let. Cílem a ideou nízkoenergetických staveb je efektivní využití moderních technologií za účelem maximálního zkvalitnění života vlastníků s ohledem na životní prostředí.

Foto a zdroj: Isover