7. ledna 2008 –– média –– Ondřej Krynek

Na sklonku minulého roku vyšlo nové vydání průvodce Grand-restaurant – Maurerův výběr, který hodnotí skrze více než pět set hodnotitelů představuje výběr nejlepších a nejzajímavějších českých restaurantů.

Drobná publikace kapesních rozměrů je unikátní díky složení hodnocení díky nezávislých názorů od dobrovolných hodnotitelů, kteří tajně a za svoje vlastní peníze navštívili a oznámkovali 437 gastronomických podniků v České republice.

Publikace obsahuje přibližně 200 stran abecedního seznamu podniků, kde je vcelku podrobně a hlavně přehledně rozebrán jeden podnik za druhým. Krom seznamu je na úvodu knihy k dispozici hodnocení vždy deseti nejlepších podniků v oblasti jídla, obsluhy, interiéru a také absolutní TOP 10.

Za vše mluví u publikace mluví i číslo za celkovou útratu potřebnou k sestavení knihy, která činila 6 541 148,-Kč což činilo 12 272,- Kč na osobu.

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj:
Grand-restaurant