7. prosince 2008 –– média –– Ondřej Krynek

Na pulty knihkupectví se dostala první do češtiny přeložená kniha z edice Architecture Now!, kterou je pátý díl s přeloženým názvem Architektura dneška. Téměř šest seti stránková publikace se nezaměřuje jen na současnou pozoruhodnou architekturu, ale i na blízce spjatý design.

Pátý díl knihy Architecture Now!, byl stejně jako všechny předchozí nejen v architektonické edici, vydán u velkého německého nakladatelství Taschen, které samo o sobě zaručuje vysokou kvalitu. Nejspíše celosvětový úspěch této knihy přesvědčil české nakladatelství Slovart, aby pátý díl vydaný na samém konci roku 2007 nechalo přeložit do češtiny.

Do knihkupectví se tak dostala kompletní kniha 576 stran silná kniha, obsahující texty vždy v anglickém, českém a polském jazyce. Po otevření tmavě růžových flexi desek, čeká na čtenáře klasicky nejprve úvod. Ten se na rozsahem netypických čtrnácti stranách zaobírá ohlédnutím za posledními roky v architektuře, poukazováním na stále se zvyšující míru designu na nových stavbách a další zajímavosti například týkající se navrhování.

Zbylé stránky jsou věnovány samotným stavbám a architektonickým studiím, jež jsou řazeny abecedně. Jak už bývá u publikace zvykem, je příslušnému architektu či studiu věnováno vždy několik stran. První obsahuje mimo malé portrétní fotografie základní kontaktní údaje a poměrně stručný faktický popis začátků a nejvýraznějších zkušeností v oboru.

Následně jsou pak na několika stranách představeny hlavní realizace či návrhy a to nejdříve krátkým textem a posléze ve velmi kvalitních fotografiích. Mezi nejzásadnější představená studia a jejich projekty patří Bohlin Cywinski Jackson a především jejich Apple Store Fift Avenue, Asymptote a Penang Towers, Atelier Soa a La Tour Vivante, Doug Chiang a Robota, Graft a Dental Clinic KU64, Patrick Jouin s projektem House a mnozí další.

Kniha Architecture Now! 5 neboli Architektura dneška 5, je jednou z nejlepších o současné architektuře, kterou u nás v češtině můžete získat. V současné době vyšel v anglickém, německém a francouzském jazyce šestý díl, který bude doufejme taktéž přeložen, aby byl českým čtenářům ještě dostupnější.

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Slovart