12. ledna 2015 –– média –– Ondřej Krynek

V nakladatelství Zikmund Hradec králové vyšla kniha Architektura Hradce Králové na fotografiích Josefa Sudka, která shromáždila unikátní soubor fotografií královéhradecké architektury před zhruba sto lety. Fotografie zachycují nejen významné stavby, ale především genius loci.

„Na přelomu 20. a 30. let 20. století Josef Sudek minimálně dvakrát navštívil Hradec Králové a pořídil soubor asi šedesáti fotografií. Ty zachycují záběry ze starého města – katedrálu sv. Ducha, kostel Nanebevzetí Panny Marie od Carla Luraga, pohledy z Bílé věže nebo schodiště Bono Publico. Těžiště fotografií je ale v moderní architektuře. Nejsilnější jsou beze sporu fotografie staveb Josefa Gočára – měšťanských a obecných škol, gymnázia, tehdejší koželužské školy, Anglobanky nebo Ředitelství státních drah. Sudek zachytil i stavby jiných architektů – Oldřicha Lisky, Jana Rejchla, Bohumila Slámy nebo Milana Babušky,“ uvádí ke knize její nakladatel.

„Součástí knihy je výběr dvaačtyřiceti fotografií, tři úvodní studie o Sudkových fotografiích architektury, hradecké meziválečné architektuře a Sudkových návštěvách Hradce z pera Mariany Kubištové z Uměleckoprůmyslového musea, Ladislava Zikmunda-Lendera z Vysoké školy uměleckoprůmyslové a Jiřího Zikmunda, dlouholetého kurátora sbírky fotografie v hradeckém muzeu. Kniha je doplněna medailony jednotlivých staveb a lokalit, mapou, rejstříkem, anglickým resumé a současnými fotografiemi dotčených architektur. Nechybí ani životopisný medailon Josefa Sudka od renomovaného historika fotografie Antonína Dufka,“ dodávají k obsahu knihy.

Čtěte další články na téma fotografie

Foto a zdroj: Zikmund-Lender