19. ledna 2015 –– média –– Ondřej Krynek

Speciální 200stránková kniha Architektura konverzí 2005–2015 vyšla u příležitosti aktuálně konané stejnojmenné výstavy v pražské Galerii Jaroslava Fragnera. Publikace stejně jako výstava ukazuje původní pivovary, železniční depa, výrobní haly i nefunkční sila, která našla novou ušlechtilou funkci. Deset let je pak v knize shrnuto ve vývoji a přístupu k našemu dědictví.

„Dříve ojedinělé případy konverzí, jež byly pokládané téměř za kuriozity, našly svou odezvu a pokračování. V rámci navazující publikace jsme se snažili prezentovat až protichůdné přístupy k novému využití industriálních památek, odlišné architektonické postupy a s nimi spojenou rozdílnou míru stavebních zásahů,“ vysvětluje Benjamin Fragner, vedoucí Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Už jen do 1. února 2015 je možné se v Galerii Jaroslava Fragnera seznámit s více jak čtyřiceti osudy industriálních budov a jejich zdařilých konverzí zrealizovaných v letech 2005 až 2015. „Nejčastější využití budov po konverzi věrně odráží hlavní oddíly publikace, které přibližují objekty užitkové (kancelářské a skladové budovy), komerčního charakteru (obchodní centra, restaurace), rezidenční (bytové domy, hotely, vily) a veřejně přístupné (muzea, galerie a multifunkční objekty),“ k výstavě zástupci galerie a dodávají: „Vysoká návštěvnost expozice dokládá, že zájem o industriální památky a jejich následný osud v čase vzrůstá, a to nejen ze strany veřejnosti, ale i institucí.“

Čtěte článek Nej české architektonické konverze vystavuje GJF

Čtěte další články na téma konverzerekonstrukce

Foto a zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera