18. prosince 2014 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii Jaroslava Fragnera můžete až do 1. února 2015 navštívit výstavu Architektura konverzí 2005-2015, na které se můžete seznámit s nejlepšími českými konverzemi. Nahlédnout můžete do galerií, bytů, restaurací, kancelářských prostor či divadla, která dříve sloužila jako tiskárna, slévárna či jiný industriální prostor.

„Výstava zachycuje překvapivý výsledek a nastiňuje vývoj vybraných projektů: proměny historického kontextu i současné využití. Příklady z celé České republiky jsou soustředěny do pěti kategorií podle motivace investorů a vlastníků, která rozhodla o změně původní funkce – od komerčního využití pro administrativu, studia, novou výrobu, obchod, ale rovněž pro bydlení, a především pro kulturu a nejrůznější veřejné aktivity. Ať už jde o projekty trvalé, nebo jen dočasné, iniciační, které startují zájem o opuštěné a ohrožené industriální budovy a areály,“ popisuje výstavu Galerie Jaroslava Fragnera.

„Návštěvníci budou seznámeni například s transformací původní těžní věže dolu Kukla v Oslavanech v rozhlednu téhož jména či se stále probíhajícím přerodem dolu Hlubina v ostravské komunitní a kulturní centrum – možného nástupce Stodolní ulice. Mezi dalšími nedávno započatými konverzemi se objeví i prostory Nákladového nádraží Žižkov, jehož využití se teprve rýsuje, ale už nyní tvoří důležitý bod na kulturní mapě Prahy,“ dodávají organizátoři výstavy.

Čtěte další články na téma konverzerekonstrukce

Foto a zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera