11. března 2015 –– média –– Matěj Beránek

Jaké má být současné město? Co má lidem poskytovat? Jak řešit problematická místa ve městě, která se zdají ideální, ale mají řadu omezení? Podobné otázky řeší studentské projekty v nové knize s názvem Jak se dělá město z ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové na Fakultě architektury ČVUT.

Publikace s příznačným názvem Jak se dělá město představuje práce studentů ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové, jež vznikly mezi roky 2009-2014 na Fakultě architektury ČVUT. Pro ateliér je příznačné bilancování mezi obory architektury a urbanismu, a právě to je i rysem projektů, které najdeme na stránkách knihy. Pestrost prací je dána hlavně tím, že na současné urbanistické scéně neexistuje jeden vůdčí směr, jímž by se plánování našich měst ubíralo – proto v knize najdeme i velmi radikální, až utopické přestavby měst vedle jemných a citlivých zásahů do městského prostoru.

Nutno poznamenat, že studenti při řešení jednotlivých případů postupovali systematicky od analýzy potenciálů území, přes konfrontaci návrhů s příslušnými úředníky po prezentaci výsledných projektů obyvatelům daných lokalit. Právě v tom spočívá veliký přínos publikace, která svým tématem vystupuje z písečku akademické půdy a aktivně se obrací k veřejnosti s pokusem o probuzení zájmu a navázání spolupráce při tvorbě měst s jejich uživateli, což je ve výsledku cíl maximálně kýžený a hledaný napříč tendencemi moderního plánování.

Knihu pak uzavírá velmi zajímavý a podnětně bohatý doslov teoretika architektury Cyrila Říha, který je pojat jako určitá metafora o hledání předem nejasných a neprobádaných „třetích cest“, ve kterém vidí právě hodnotu ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové, jenž kombinuje přístup ryze architektonický a urbanistický a rýsuje si tak cestu vlastní.

Čtěte další články na téma kniha

Foto: Milan Nedvěd
Zdroj: Jan Šépka a Jan Mastník