2. ledna 2017 –– média –– Ondřej Krynek

V olomouckém Muzeu moderního umění je až do 26. února otevřena výstava Fenomén, kde se prezentuje tvorba studentů a absolventů Ateliéru papír a kniha z FaVU VUT v Brně. V expozici najdete pozoruhodné autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana, které často hraničí s uměleckým dílem.

„Ateliér papír a kniha FaVU VUT v Brně  v roce 1998 založil a do roku 2011 vedl Jiří Hynek Kocman – zásadní osobnost tzv. brněnského okruhu, protagonista konceptuálního myšlení, paper-artu a tvorby knih-objektů,“ uvádí k historii dnes již neexistujícího ateliéru kurátoři výstavy z Muzea umění Olomouc.

„Tento jedinečný ateliér byl interdisciplinární platformou, pojímající kategorie papír a kniha především jako široce otevřená umělecká média, tedy nikoliv utilitárně, tj. zúženě ve smyslu nějaké podložky či materie, na níž defilují vyšší umělecké žánry. Toto pojetí souvisí s přechylováním řemeslně-technologických  a designérských východisek do oblasti konceptuálního umění,“ dodávají.

Výstava nabízí rozmanitá díla z papíru jako například knihy jako objekty, paper-artové objekty, autorské papíry a  instalace studentů. Na výstavě se prezentují Jan Anděra, Zuzana Hrivňáková, Karel Bařina, Barbora Břinková, Zuzana Hrivňáková, Šimon Chloupek, Adéla Imreczeová, Veronika Kopečková, Klára Nejedlá, Andrea Nedbálková, Tomáš Rybníček, Barbara Slezáková, Zuzana Staňková, Barbora Konečná a další. Nechybí však ani ukázky z tvorby Jiřího Hynka Kocmana.

Čtěte další články na téma kniha, papírvýstava

Foto a zdroj: Muzeum umění Olomouc