16. května 2009 –– média –– Kateřina Farná

U příležitosti stého výročí založení sdružení Artěl vyšla obsáhlá publikace s názvem Artěl – Umění pro všední den 1908-1935. Kniha seznamuje čtenáře na 400 stranách s dochovanými pracemi Artělu, a to v desítce katalogových sekcích, které se zabývají keramikou, hračkami, interiérovými prvky, sklem, šperky, kovem, textilem, oděvy nebo fotografiemi.

„Artěl je fenomén, protože se jako první snaží emancipovat české užité umění z vlivu pozdní secese a relevantním způsobem ho včlenit do evropské moderny. Je také spojen s novými styly a výraznými experimenty, které se zapsaly do dějin,“ uvedl již dříve pro DesignMagazin.cz kurátor stejnojmenné výstavy a editor knižního katalogu Jiří Fronek.

V nádherně graficky řešené knize naleznete díla Vratislava Hofmana, Marie Teinitzerové, Václava Špály nebo Pavla Janáka, vedoucí osobnosti celého sdružení, které je věnovaná samostatná stať. Další tři odborné texty se zabývají historií Artělu, jeho postavením ve společnosti i obecně otázce o umění v průmyslu. Knihu doplňují i medailonky výtvarníků.

Družstvo Artěl, založené v Praze roku 1908, ve své době sdružovalo nejvýznamnější osobnosti české výtvarné scény. V počátcích se soustředilo na navrhování a produkci „drobného umění pro všední den“ – menších užitných a dekorativních předmětů ze dřeva, keramiky, kovů a dalších materiálů, následně však svou činnost rozšířilo i na komplexní řešení bytových a komerčních interiérů. Artěl se tak stal součástí evropské moderny stejně jako Wiener Werstatte v Rakousku či hnutí Bauhaus v Německu.

Knihu, která představuje ucelený pohled na jednu ze zásadních institucí výtvarné i designové scény první poloviny minulého století, vydalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze a nakladatelství Arbor Vitae.

Čtěte samostatný článek Krása prvorepublikového designu na výstavě Artěl

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Arbor Vitae