28. ledna 2018 –– média –– Jakub Sochor

Dne 29. ledna proběhne v prostorách Domu umění města Brna komponovaný večer, v jehož rámci bude představena publikace Nový dům Brno 1928. Monografie, pojednávající o brněnské kolonii, která je v pořadí druhým souborem svého druhu v Evropě, vychází u příležitosti 90. výročí vzniku této kolonie a zároveň 100. výročí založení Československa.

V roce 1928 proběhla v prostorách nově zbudovaného výstavního areálu v Brně akce s názvem Výstava soudobé kultury, která prezentovala úspěchy, jichž bylo dosaženo během první dekády samostatné československé republiky. S touto akcí, jež byla zároveň vrcholnou manifestací triumfu funkcionalismu v československém stavebním prostředí, souvisí rovněž zhotovení některých objektů mimo rámec výstaviště.

Prvním počinem z této skupiny, jenž vyrovnává terén mezi brněnskými ulicemi Bašty a Nádražní, je budova městské ubytovací kanceláře od architekta Oskara Pořísky, druhým právě kolonie Nový dům – soubor šestnácti objektů, zbudovaných staviteli Čeňkem Rullerem a Františkem Uherkou poblíž svrateckého břehu v Brně-Žabovřeskách. Pod stavbami je podepsána devítice architektů, mezi nimiž figurují Bohuslav Fuchs, Ernst Wiesner, Jiří Kroha či Jan Víšek.

Soubor je tvořen typologicky pestrou skladbou objektů, jíž spoluutváří jak samostatné vilové objekty, tak trojdomy, přičemž zmínku zasluhuje rovněž dvojdům Jana Víška s radikálně puristickými fasádami. Dlužno podotknout, že většina staveb kolonie byla během druhé poloviny 20. století znehodnocena přestavbami, jež mají za následek hmotové proměny a v nejednou případě také nová barevná řešení fasád.

Komponovaný večer, který připomene druhou nejstarší kolonii svého druhu v Evropě (po stuttgartském sídlištním projektu Weissenhof z roku 1927), proběhne v pondělí 29. ledna od 17 hodin, a to v prostorách Domu umění města Brna na Malinovského náměstí 2.

Čtěte další články na téma Brnokniha

Foto: Muzeum města BrnaBAM Brno