2. ledna 2011 –– móda –– Eva Ječmínková

Diplomová práce Amily Hrustic s názvem Plato’s Collection kombinuje stereometrii s extravagantní módou. Pravidelně uspořádané prostorové útvary přenáší mladá umělkyně na šaty, čímž definuje novou úroveň vnímání ženského těla.

Hlavní inspirací kolekce s podtitulem Geometry Existed Before The Creation jsou platónská tělesa, tedy konvexní mnohostěny, u kterých jsou všechny plochy tvořeny shodnými mnohoúhelníky a v každém vrcholu se vždy setkává stejný počet rovin. V trojrozměrném prostoru jich existuje právě pět (čtyřstěn, krychle, osmistěn, dvanáctistěn a dvacetistěn) a již ve středověku představovaly pozemské živly (oheň, zemi, vzduch, jsoucno a vodu). Zmíněné geometrické formace jsou základními elementy pěti šatů, které Amila Hrustic ručně vyhotovila z textilu a papíru.

Amila Hrustic je talentovanou tvůrkyní a čerstvou absolventkou oboru Produktový design na Akademii výtvarných umění v balkánském Sarajevu. Pracuje jako designérka, vyrábí nevšední šperky, věnuje se VJingu (mixování videa na hudebních akcích – pozn. red.) a přispívá do časopisu SUB Magazine.

V diplomovém projektu jménem Plato’s Collection se cíleně zaměřila na teze jednoho z nejvýznamnějších myslitelů antického Řecka – Platóna, a to ve vztahu k lidské proporcionalitě a vysoce estetickým formám odívání.

Jednoduchost a decentnost ztvárnění, čisté geometrické linie a symetrie objektů, originalita konceptu, inovativní využití černobílých vzorů a nadúrovňové filosofické spojení jsou klíčovými přednostmi unikátního souboru. Šaty z Plato’s Collection nejsou určeny pro každodenní nošení. Spíše naopak. Jsou divadelními kostýmy pro pódiová vystoupení, fascinující módní přehlídky či výstřední performance, díky kterým bude vaše akce opravdovým vizuálním zážitkem.

Foto a zdroj: Amila Hrustic