22. října 2010 –– produkty –– Zuzana Dobrovolná

Porota Ceny šéfredaktorů na přehlídce Designblok 2010 se usnesla, že poctí dřevěným polenem Atelier K.O.V. pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové v kategorii školních prezentací. Poleno, jež bylo použito místo vítězné a památné sošky, bylo předáno zaslouženě po předvedení čisté a jednoduché prezentace nejen šperků, mezi kterými by si každý vybral.

Nebylo příliš velkým překvapením, když opět vyhrál právě tento ateliér, jenž má název složen ze slov Koncept, Objekt a Význam. Vedoucí ateliéru Eva Eisler udržuje od svého nástupu do čela velmi vysokou úroveň, která neklesá. Naopak si klade vyšší a vyšší cíle. A tak se práce studentů objevují nejen na českých přehlídkách designu, ale snad ještě častěji v zahraničí.

Jak již bylo zmíněno, celá prezentace proběhla velmi čistou, nenásilnou, ale působivou formou. V jedné z místností  Superstudia v Bubenské ulici se nacházely pouze dřevěné desky s jednoduchou nohou v různém vrstvení a několik objektů bylo instalováno na zdi.

Od každého studenta jste mohli vidět několik prací a tak se zde dala dohromady ukázk z výstavy Hostiny pro návštěvu z jiného světa, samostatné závěrečné práce diplomantů, šperky z módní přehlídky Náhodná setkání i semestrální práce inspirované konstrukcemi a architekturou.

Kromě studentských prací jste mohli v ateliéru potkat i samotné autory. Kromě sobotního oficiálního setkání s autory byli totiž samotní mladí umělci k zastižení v různém počtu po celou dobu Designbloku. Díky tomu se mohl zvídavý návštěvník dozvědět spoustu informací ke každému objektu a přiblížit se tak atmosféře v ateliéru KOV. Své práce vystavili a možná i vás slovem potěšili Kratochvílová Markéta, Kulomberová Lubica, Houdková Lucie, Verner Martin, Růžičková Eva, Aleinikava Nastassia a mnoho dalších.

Jak již bylo zmíněno, v rámci klauzur ateliéru K.O.V. a Design oděvu jste také mohli vidět přehlídku z kolekce Náhodná setkání. Každý student z jednoho ateliéru si vylosoval svůj protějšek a společně připravili futuristické modely inspirované jiným světem. Přímo v hale Superstudia jste tak mohli potěšit vlastní oko i mysl na kráse a různorodosti materiálů, neobyčejných tvarech a především různorodosti vnímání pozemského i mimozemského světa očima českých mladých talentů.

Čtěte o tom nejlepším z přehlídky Designblok 2010

Foto a zdroj: VŠUP