9. června 2020 –– produkty –– Ondřej Krynek

Studenti čtvrtého ročníku průmyslového designu z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně dostali v době pandemie nového typu koronaviru zadání navrhnout užitečný předmět pro dobu epidemie či karantény, který by zapadal do portfolia vybrané značky. Mezi návrhy najdeme zařízení na dezinfekce mobilního telefonu, na praní roušek či vakuové balení potravin.

„Když byla přerušena kontaktní výuka, uvažovali jsme, jak studenty zaujmout a zároveň reagovat na vzniklou situaci. Nakonec jsme s kolegou dali dohromady dvě myšlenky: práci se značkou, tedy jak tvarové řešení a návrh odráží uvažování vybrané firmy, aby byla rozpoznatelná na trhu, a zároveň aby to byla věc osobní potřeby, která může lidem sloužit v čase koronavirové epidemie,“ řekla k zadání semestrální práce Kateřina Vejrostová, která s kolegou Pavolem Luptákem studentský ateliér vedla.

„Za normálních okolností v rámci těchto ateliérů vznikají i makety či prototypy, aby měli studenti na svůj návrh i další úhel pohledu. Když totiž něco 3D modelujete, ledacos se schová. Ale když vyrobíte fyzický model anebo maketu, získáte čtvrtý rozměr, který vám umožní se na návrh kriticky podívat,“ dodala Vejrostová s tím, že kvůli aktuální situaci zůstanou v tomto případě studentské práce zatím jen v počítači. Vybrané návrhy si můžete prohlédnout bohužel jen na vizualizacích.

Čtěte další články na téma škola

Foto a zdroj: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně