6. prosince 2023 –– technika –– Ondřej Krynek

Produktový designér Joe Doucet navrhl pro americkou značku Airiva inovativní větrné turbíny vyrábějící z větru elektrickou energii. Jedná se o modulární, škálovatelný a inteligentní systém pro výrobu elektrické energie, která může být spotřebována na místě nebo ukládána. Turbíny mají podobu rámu, uvnitř něhož jsou za ochrannou sítí vertikálně umístěny lopatky točící se ve větru.

„Větrná energie hraje klíčovou roli při snižování závislosti na fosilních palivech při výrobě energie v národních sítích po celém světě, ale větrné turbíny pro domácnosti a podniky se prosazují velmi pomalu, mimo jiné kvůli jejich rušivým fyzikálním vlastnostem,“ říká designér Joe Doucet, který aktuálně tvoří v New Yorku.

„Stěna větrné turbíny, která je navržena tak, aby byla stejně estetická jako funkční, je tvořena soustavou rotačních lopatek, které se otáčejí jednotlivě a pohánějí generátor, jenž na místě vyrábí čistou, obnovitelnou elektřinu. Jako modulární a škálovatelné řešení vytvořené speciálně pro městskou a příměstskou zástavbu může stěna s větrnou turbínou doplnit nebo existovat vedle jiných forem výroby energie. Elektřinu lze využít na místě, skladovat ji nebo ji dodávat zpět do sítě,“ dodává s tím, že na elektrárnu byla vydána žádost o patent.

Čtěte další články na téma bydleníDM

Foto: Airiva
Zdroj: Joe Doucet