25. března 2024 –– technika –– Ondřej Krynek

Po téměř 50 letech od uložení vozu do depozitáře se raritní vůz Tatra 77a počkal zasloužené renovace. Vůz, který je národní kulturní památkou nebyl uveden do provozuschopného stavu kvůli dokumentační hodnotě. Vyrobeno bylo celkem 255 kusů a jen necelých dvacet se jich dochovalo. Restaurovanému exempláři byl vytvořen 3D sken a haptický model pro nevidomé.

„Automobil Tatra 77a výr. č. 35690 s karoserií č. 7735 a motorem výr. č. 201712 si pořídil v roce 1937 českoněmecký podnikatel Evžen Porák, majitel papíren Vltavský mlýn v Loučovicích na Šumavě. V padesátých a šedesátých letech dvacátého století vůz vystřídal několik soukromých majitelů a v roce 1974 se v celkově špatném stavu stal součástí sbírek Národního technického muzea. Na své znovuvzkříšení čekal vůz v muzejním depozitáři téměř padesát let.  Cílem restaurování, umožněného díky podpoře z prostředků EU, bylo uvést vůz do historicky věrného a esteticky atraktivního stavu při maximálním zachování jeho autenticity. Z důvodu vysoké dokumentační hodnoty nebyl automobil zprovozněn, na mechanických částech nebyly prováděny žádné opravy ani výměny dílů bez ohledu na míru jejich provozního opotřebení,“ uvádí k rekonstrukci vozu Národní technické muzeum.

„Po prezentaci v areálu NTM v Praze na Letné bude vůz převezen do pobočky NTM – Centra stavitelského dědictví v Plasích. Zde bude od 28. března 2024 vystaven v nové expozici „Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět“, která našla své místo v historické garáži z roku 1912 v hospodářské části kláštera. Expozice představí čerstvě restaurovaný automobil Tatra 77a ze sbírky muzea i vývoj a historii vozů Tatra 77 a 77a v souvislostech. Podstatnou rozšiřující složkou expozice budou také multimediální prezentace a aktivizační prvky, např. aplikace TourStories. Expozice tak bude prezentovat téma komplexně a otevřeně všem, včetně návštěvníků s různými typy znevýhodnění,“ dodávají zástupci muzea.

Čtěte další články na téma TatraNTM

Foto a zdroj: Národní technické muzeum