19. září 2015 –– technika –– Jakub Sochor

Automobilová výstava ve Frankfurtu nad Mohanem, jejíž letošní ročník proběhne ve dnech 15. až 27. září, se stala po dobu své existence dějištěm premiéry mnoha věhlasných automobilů. Mezi nimi figurují také symboly automobilového designu, přičemž jednou z moderních ikon této oblasti je nepochybně Audi TT. Od jeho frankfurtské premiéry uplynulo 20 let.

Koncepční předobraz kupé Audi TT byl uveden v roce 1995. Jeho karoserie, založená na hliníkovém rámu, spočívala v puristickém návrhu, jehož vnější vzhled se odvíjel od výrazných lemů blatníků. Plynulý, ničím nenarušený tvar těchto rysů totiž kopíroval úhel klenutí předního i zadního čela, z čehož vyplynula úhledná a proporčně brilantně vyvážená karoserie. Hladký ponton byl dotvořen elegantně vedenou linií střechy a pouze nezbytnými prvky. Vše uvedené bylo o tři roky později realizováno do podoby produkčního vozu.

Tvarový základ karoserie Audi TT odkazuje jednak na charakteristický vzhled předválečných sportovních vozidel Auto Union, jednak na funkcionalistický tvůrčí princip avantgardní školy Bauhaus. Klíčovým prvkem designu je motiv kruhu, který pronikl také do interiéru, kde je podepsán pod ztvárněním výdechů ventilační soustavy, středu volantu, prostředí řadící páky, či například všech užitých ovladačů na přístrojové desce. Minimalistický vzhled kabiny, vybavené uspořádáním sedadel 2+2, je spoluutvářen hliníkovým krytem rádia.

Vzhledem k nezaměnitelnosti tvarosloví designu Audi TT není divu, že klíčové rysy tohoto kupé ovlivnily ztvárnění druhé generace modelu, jež byla uvedena v roce 2006. Avšak zejména užití mohutné masky single frame způsobilo, že objemová symetrie karoserie původního modelu byla nahrazena tradičnějším řešením, a sice celkem, jehož vizuální těžiště spočívá v přídi s mohutným nasávacím vstupem. Hlavní identifikační znak řady TT, mohutné lemy blatníků, zůstal zachován.

V případě třetího generačního vydání vozu, které bylo představeno v loňském roce, nedošlo k výrazným změnám v oblasti hmotového rozvržení karoserie. Výrazně však byla přepracována maska chladiče, jíž tvůrci opatřili šestiúhelníkovým rámováním a horizontálním lemováním vnitřního pole. Novinkou se staly rovněž diodové světlomety Audi Matrix LED a novátorský systém Audi virtual cockpit, jehož součástí je digitální panel přístrojů. Ty lze zobrazit buď formou klasických kruhových ukazatelů, nebo v podobě rozložení informací přes celý displej.

Čtěte další články na téma Audivýročí

Foto a zdroj: Audi