13. března 2020 –– technika –– Jakub Sochor

Francouzská automobilka Renault představila koncepční kreaci s názvem Morphoz, elektrický vůz s modulární karoserií, u kterého je zřejmé, že předjímá posun ve tvarovém směru svého výrobce. Designérské směřování, jemuž dosud dominovaly plastické plochy a jemné kontury, na zevnějšku studie doplňují ostřeji formované linky, čímž dochází k osobité syntéze dvou zdánlivě protichůdných tendencí.

Sledujeme-li tvůrčí přístup designérů vozidel Renault v horizontu několika desetiletí, nenajdeme v jeho rámci mnoho charakteristických znaků, které by byly uchovávány ve výrazu vozu napříč desetiletími. Na rozdíl od automobilek, jež cizelují určité vizuální znaky a přizpůsobují je soudobým možnostem užité techniky a modelování karoserií (do této kategorie patří zejména Alfa Romeo, BMW či Mercedes-Benz), počíná si Renault podobně jako většina automobilek – proměnlivě formuluje tvarové jazyky, jež ve výsledném spektru utvářejí jednotlivé modelové řady.

Dlouholeté působení Patricka le Quémenta v čele designu Renaultu dalo vzniknout estetice, která i přes zachování některých tradičních karoserií (vyjma progresivních experimentů v podobě vizí Avantime či Vel Satis) působila neotřele a citelně posunula hranice tvůrčího futurismu. V kategorii SUV, do níž náleží i studie Morphoz, jde o koncept Koleos (2000), který se podobně jako ostatní kreace značky vyznačoval dramatickými proklady ploch a členěním masky na dvě části, rytmizované vertikálním prokladem lamel.
Tvůrčí etapa přelomu milénií vytvořila alternativu k centrované masce chladiče, jež zcela mizí v případě modifikace tohoto designérského směru, kterou ve třídě sportovně-užitkových vozidel prezentuje studie Egeus (2005). Morphoz je tedy po řadě let dalším SUV, jež je nositelem kontur nového estetického směřování značky, které by mělo předjímat sériové vozy v budoucnosti.

Koncept Morphoz modifikuje aktuální směr, který na počátku minulého desetiletí založil Laurens van den Acker. Charakteristickým znakem tohoto stylu je horizontální propojení loga automobilky, masky chladiče a světlometů. Výsledná syntéza prvků je pak výrazově přetvářena v zájmu osobitosti konkrétního automobilu, principálně ale sdílí tutéž jednotu – od městského hatchbacku Twingo, kde je maska upozaděna užitím kruhových mlhovek, až po Espace, jehož reflektory se s výše uvedenou horizontálou masky organicky mísí.

Ačkoli jde o objemný automobil kategorie SUV, jeho karoserie byla opatřena modulárním systémem umožňujícím úpravu délky vozidla dle zvoleného režimu jízdy. V módu příhodně nazvaném City dosahuje automobil délky 4,4 metru, přičemž rozvor je dlouhý 2,73 metru. K prodloužení karoserie dochází aktivací módu Travel, kdy je studie Morphoz o 0,4 metru delší. Rozvor je prodloužen na 2,93 metru. Prostorové proměny ovlivňují též míru vnějšího osvětlení karoserie, které je v případě režimu Travel intenzivnější – předsunutí předního i zadního čela karoserie znásobuje plochu diodového osvětlení.

Podobně jako jiné studie značky se koncept Morphoz vyznačuje interiérem, jenž postrádá soudobou architekturu. Možnost kolébkového otočení předních sedadel indikuje autonomní provoz modelu, který je opatřen technologií detekce majitele vozidla. Tvarosloví kabiny je technicistní, dosud běžnou modelaci komponentů nahradila tvarově minimalistická přístrojová deska, jejíž výrazný vzhled není dán proporcemi hmoty, nýbrž užitými technologiemi.

Studie Morphoz anticipuje budoucí tvarový směr sériových Renaultů, který – soudě dle představeného konceptu – bude mísit jemné přechody ploch a ostroúhlé znaky, nadto rozvine prvky viděné na karoseriích studií Symbioz a EZ-Ultimo. V případě realizace alespoň dílčích rysů karoserie by byl aktuální tvarový směr značky modernizován, a to více než evolučním způsobem.

Čtěte další články na téma Renault

Foto: Renault
Zdroj: Jakub Sochor