29. dubna 2022 –– události –– Ondřej Krynek

V pátek se v Technologickém centru UMPRUM v ulici Mikulandská otevřela výstava Postup jako výstup, která přináší výběr 20 projektů studentů UMPRUM, kde je postup k dosažení díla stěžejní částí prezentace. V expozici najdeme rozmanité projekty od soch, přes fotoaparát, návrh přehrady, extravagantní oděvy, kuchyňské náčiní nebo konceptuální objekty pro mísení dvou kultur.

„Naším cílem bylo představit i způsob práce a uvažování, stejně jako otázky, které si autoři a autorky při práci kladli. Chtěli jsme ukázat, že výzkumné strategie se nemusí týkat jen nejstarších a nejzkušenějších studujících, ale že je lze aplikovat třeba i v rámci školních zadání,“ říká kurátorka Kristýna Péčová, s níž výstavu připravil také Eduard Herrmann a Filip Kraus. Konat se bude jednou za dva roky a nenásilnou formou chce ukázat také výzkumnou část, která úspěšnému výsledku předchází.

„Dnešní UMPRUM chce vychovávat kriticky myslící intelektuály a vizionáře, kteří překonávají stereotypy limitující lidskou tvořivost a komunikaci, a tak rozšiřují možnosti umění. Používáme učební metody spojené s kreativní praxí, výzkumem a experimentem, které nejsou založeny na přijímání hotových poznatků, nýbrž na inovativních projektech a objevech. Při vytváření a aplikaci poznatků pro další rozvoj uměleckých disciplín naši studenti objevují nové materiály, techniky, formy a přístupy, nebo novými významy naplňují ty staré a již existující,“ dodává rektor Jindřich Vybíral. Výstava je zdarma přístupná do 28. května.

Čtěte další články na téma UMPRUMvýstava

Foto: Tomáš Zumr
Zdroj: UMPRUM