5. listopadu 2022 –– události –– Ondřej Krynek

V polovině října bylo v Retromuseum Cheb zahájena výstava Tohle jsme měli doma! Provozovatelé a kurátoři muzea chtějí výstavou poděkovat všem, kteří přispěli do sbírek muzea svými dary. Do poloviny února 2023 je vystavena bohatá směsice nezvykle zachovalých předmětů jako cvičební a sportovní pomůcky, hračky, elektrická zařízení, doplňky do kuchyně a na vaření, ale i domácí spotřebiče.

„Tohle jsme měli doma! je častý výkřik nadšení, který zaznívá ve stálé expozici Retromusea. V jeho podtextu je vedle radosti ze setkání s nějakým spotřebičem nebo hračkou, jež spouští vzpomínky na svět, v němž jsme byli o několik desetiletí mladší, také úžas z historizace našich vlastních životů. Teprve tváří v tvář důvěrně známým předmětům si uvědomíme, že podstatná část toho, co jsme prožili, se už stala nejen minulostí, ale i historií, tedy něčím, co je objektem odborného zkoumání a muzealizace. To další, co návštěvníky fascinuje, je změna statusu těchto předmětů, které ještě nedávno byly běžnými užitnými věcmi, aby se z nich stalo nepotřebné harampádí odložené na půdě a poté zase opečovávaný muzeální artefakt, prezentovaný v záři světel výstavní vitríny,“ uvádí kurátoři muzea.

„Když Retromuseum v roce 2016 začínalo, nemělo žádné vlastní sbírky, a své expozice má dodnes postavené na trvalých zápůjčkách především ze dvou pražských muzeí – Národního technického a Uměleckoprůmyslového. Zároveň ještě před jeho vznikem začalo budovat sbírku vlastní, z malé části nákupy, což ovšem naráží na jeho omezené finanční možnosti, proto většina sbírkových předmětů pochází z darů. Díky výzvě na webových stránkách se stále ozývají lidé s nabídkou nejrůznějších věcí, například při likvidaci pozůstalostí. Kvůli omezené kapacitě depozitáře si musíme vybírat a omezujeme se na předměty ve špičkovém stupni zachování s původními obaly, letáky a záručními listy, spíše menší velikosti a také nějakým způsobem zajímavé. Výběr z darů nyní prezentujeme na výstavě, která je poděkováním všem, kteří nám do sbírky přispěli,“ dodávají k výstavě, která potrvá do 12. února 2023.

Čtěte další články na téma retrovýstava

Foto a zdroj: Retromuseum Cheb