9. prosince 2022 –– události –– Ondřej Krynek

Uměleckoprůmyslové museum v Praze otevřelo velkou výstavu Řeč plakátu 1890–1938, na které je vybráno 280 největších pokladů z více než 30tisícové sbírky muzea. Tři části výstavy na téma Reklama, Umění a Ideologie nabízí díla od slavných tvůrců jako Henri de Toulouse-Lautrec, Jules Chéret nebo Vojtěcha Preissig, František Zelenka a Vilém Rotter. Expozice je doplněna dvacítku dobových knih a časopisů.

„Plakát je svébytným vizuálním komunikačním médiem, které v různé míře propojuje estetiku tzv. vysokého umění s obrazovými schématy popkultury. Třebaže byl již v době svého masivního rozmachu na konci 19. století vnímán jako umělecké dílo, jeho existenci vždy podmiňuje i komerční účel. Nikdy nevzniká bez objednávky a jeho podobu ovlivňuje celá řada mimouměleckých zřetelů od požadavků a vkusu zadavatele, marketingových strategií až po cílové publikum,“ uvádí kurátorka výstavy Lucie Vlčková.

„Naprostá většina plakátů neměla žádné umělecké ambice, avšak zlomek těch nejlepších reprezentuje vývoj grafického designu coby artefakty nezanedbatelné umělecké, historické a kulturní hodnoty, které jsou předmětem zájmu sběratelství, uměnovědného, ale i historického, kulturního a společenskovědního bádání. Plakáty jsou významným dokladem kulturního dědictví i mimořádně cenným kulturně-historickým pramenem, který se dočkal docenění až posledních dekádách v souvislosti s rozvojem multioborových vizuálních studií. Vývoj plakátu nabízí kondenzovanou výpověď o proměnách společnosti, o každodennosti a proměnách hmotné kultury i o dobových ideových a ideologických důrazech,“ dodává k výstavě, která potrvá do 9. dubna 2023. Součástí výstavy jsou i dvě komentované prohlídky.

Čtěte další články na téma plakátvýstava

Foto a zdroj: Uměleckoprůmyslové museum v Praze