31. ledna 2023 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské galerii Kuzebauch byla poslední lednový den otevřena výstava Ne-On, na které výtvarník David Černý představuje svou práci s neony. Industriálně laděné plastiky ze surových materiálů jsou ozářené neony v předem vybrané barevnosti. Abstraktní formy dávají divákovi širokou možnost v představivosti, která se může rozvíjet při volném obcházení plastiky stojící v prostoru.

„Neon jsme zvyklí vnímat především jako součást reklamy, symbol, logo, nápis a tak podobně. Ve dvacátém století byl velmi populární díky svým výrazným světelným vlastnostem a možnosti kaligraficky, až gesticky rázného a efektního sdělení podporovaného různorodým typografickým pojetím, a mnohdy také rozpohybováním. Ve výtvarném umění jsou již klasickým a průkopnickým příkladem užití neonů světelné plastiky Zdeňka Pešánka z meziválečné doby. Neonem se i v současnosti zabývá řada umělců ve světě i u nás. Nejčastěji se tak děje ve formě instalací či reminiscencí na původní uplatnění neonu v reklamě,“ uvádí kurátor výstavy Milan Hlaveš.

„David Černý s neonem pracuje jinak. Již svými pracemi z doby studií se přiklonil k abstrakci. Pro výstavu v Galerii Kuzebauch nyní zkonstruoval čtyři trojrozměrné objekty. Promyšleně v nich pracuje s čistými barvami výboje v průhledech a odrazech, čímž vytváří neobyčejné napětí. Klade důraz na rozdílné kvality materiálů, jež navzájem kombinuje. Propojuje a staví do vzájemného kontrastu zdroje světla, ploché sklo, technické textilie a kov. Z drátu vystavěné klece nepoužívá jako pouhé nosiče, ale organicky je spájí s neony a dává jim tím rovnocenný význam. Současně jejich vnitřkem vymezuje prostor dění. Volí přirozenou prezentaci, v níž nezakrývá technicky nutný přívod elektrické energie. Přemýšlí jako designér, velikost klece a tím i objektů jako celku mu definovaly rozměry surovin v tom stavu, v jakém je pořídil. Světlo nechává pronikat či částečně skrývat za strukturami, které mu postavil do cesty jako bariéry. Mezi různými prvky objektů a diváky v pohybu dochází k interakci. Objekty lze obcházet, dívat se dovnitř nebo skrze ně. Každá z jejich proměnlivých stran má stejnou hodnotu. Nejedná se o reliéfy, jak tomu u neonů často bývá – vidíme sochy,“ dodává k výstavě, která potrvá do 24. března.

Čtěte další články na téma výstavasocha

Foto: Martin Faltejsek
Zdroj: Galerie KuzebauchDavid Černý