3. června 2023 –– události –– Ondřej Krynek

Na konci května bylo v italských Benátkách zahájeno 18. mezinárodní bienále architektury La biennale di Venezia 2023. Účastní se jej 64 států z celého světa, architektonických ateliérů, architektů i umělců. Nechybí ani účast České republiky a to ve vlastním pavilonu. Národní galerie Praha připravila návštěvníkům výstavu The Office for a Non-Precarious Future neboli Kancelář ne-prekarizované budoucnosti.

„Téma prekariazce a pracovních podmínek je v současnosti jedna z nejvíce diskutovaných problematik. Projekt The Office for a Non-Precarious Future si v kontextu profese architekta klade klíčovou otázku ⁠–⁠ mohou mladí architekti pracující v prekarizovaných podmínkách vytvářet lepší svět? Koncept výstavy vychází z Průzkumu pracovních podmínek mladých architektů a architektek, který proběhl v roce 2020. Ten se zaměřil na profesní podmínky zaměstnávání mladých architekt/ek v českém kontextu. Z něj vyplývá, že skoro 50 % mladých profesionál/ek pracuje jako externisté pouze pro jednoho dodavatele bez benefitů zaměstnaneckého poměru (mj. zdravotní a sociální pojištění). Takto vysoké číslo s sebou nese další problematické ukazatele: 62 % mladých lidí překračuje standardní pracovní dobu, včetně příležitostné až pravidelné práce o víkendu (66 %) a 32 % mladých profesionál/ek se nemůže spolehnout na pravidelný nebo smlouvou stanovený příjem,“ uvádí Národní galerie Praha k projektu, který je v Benátkách v Českém pavilonu prezentované.

Mimo České republiky, se v Benátkách prezentují i další státy jako například Albánie, Rakousko, Brazílie, Egypt, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Polsko, Čína, Švýcarsko, Venezuela nebo Saúdská Arábie. Drtivá většina expozic není přehlídkou architektury jako takové, ale spíše témat týkajících se architektury od ekologie před konstrukční systémy až po pouhé art instalace, které s architekturou mají pramálo společného a jsou vytvořené spíše na efekt. Zcela je tak naplněn podtitul letošního ročníku, který je The Laboratory of the Future neboli Laboratoř budoucnosti.

Mimi prezentace jednotlivých států v jejich vlastních výstavních prostorách je hlavním dějištěm Centrální pavilon, který nabízí přehlídku tvorby renomovaných ateliérů, architekt i komerční ukázku několika málo značek. Expozice v obdobném duchu dále pokračuje v oblasti zvané Corderie e Artiglierie a dále na různých místech po městě. Celkem se letos bienále účastní více jak 200 účastníků v podstatě z celého světa. Současně je pořádáno 9 doprovodných akcí, které z bienále nedělají pouhou výstavu.

Čtěte další články na téma bienálevýstava

Foto a zdroj: La Biennale