9. července 2023 –– události –– Ondřej Krynek

Až do 5. listopadu je možné v německém Vitra Design Museum navštívit putovní výstavu Hot Cities s podtitulem Lessons from Arab Architecture. Vzhledem k důsledkům změny klimatu a zvyšujícím se teplotám ve městech výstava prezentuje ukázky z velkých arabských měst. Praktická řešení proti vysokým teplotám ve městech jsou prezentována originální formou modelů.

„Hot Cities je putovní archiv, který se zabývá architektonickými a urbanistickými strategiemi používanými v arabsky mluvících zemích k adaptaci na extrémní horka. Cílem projektu je představit možnosti života v extrémním horku a způsob, jakým může městská kultura vzkvétat díky přizpůsobení se okolním klimatickým podmínkám. Obsahuje příklady z dvaceti arabsky mluvících měst, které pokrývají různá časová období a architektonické styly – od starověku po současnost a od vernakulárních po postmoderní,“ uvádí kurátoři Ahmed a Rashid bin Shabib.

„Výstava Hot Cities, kterou navrhlo studio Site Practice, je pokusem o vytvoření slovníku arabské architektury optikou adaptace na klima a estetiky života, která se objevuje v každodenním užívání. Zároveň je také výzvou k přehodnocení našeho vztahu k budoucnosti a diskurzu udržitelnosti prostřednictvím návratu k nadčasovým poznatkům z minulosti. Jejich poznání osvětluje neúnavnou práci mnoha generací a obrovský potenciál, který nám byl předán,“ dodávají.

Expozice různými způsoby prezentuje možnosti, jak budeme moci žít v horkých městech. Prezentovány jsou originální modely ukazující konkrétní příklady z dvaceti arabských měst. Slunečníky, vodojemy, kašny, obytné budovy, mešity, a další komplexy. Nechybí fórum pro sdílení znalostí a výměnu nápadů či inspirací.

Čtěte další články na téma bydleníměsto

Foto: Ahmed a Rashid bin Shabib
Zdroj: Vitra Design Museum