2. září 2023 –– události –– Ondřej Krynek

V newyorské galerii MoMA začíná v sobotu výstava Life Cycles neboli Životní cykly, která má podtitul Materiály v současném designu. Kurátoři vybrali asi 80 děl od přibližně 40 předních designérů a studií z celého světa, jejichž tvorba zohledňuje materiály pro navrhování produktů. Vybrány byl příklady toho, jak může být design ve spojení s vybranými materiály ohleduplný.

„Každý čin dobrého designu musí být také činem empatie, respektu a odpovědnosti vůči všem živým organismům a ekosystémům – stejně jako vůči budoucím generacím. Převedením vědeckých, technologických a sociálních revolucí do předmětů a chování může být design hybatelem pozitivních změn a hrát zásadní roli při obnově křehkých vazeb mezi lidmi a zbytkem přírody. Životní cykly: Cykly života: Materiály současného designu zkoumají regenerační sílu designu, který se zaměřuje na spolupráci s přírodou,“ uvádí kurátoři výstavy.

„Předměty na této výstavě poukazují na celý životní cyklus materiálů, z nichž jsou vyrobeny. Od těžby až po opětovné použití nebo likvidaci zkoumají designéři nové způsoby – někdy vycházející ze starých tradic – jak zapojit materiály do svého úsilí o nastolení rovnováhy ekosystémů. Kravský hnůj sesbíraný na ulicích Indonésie je přeměněn na kryty reproduktorů a lamp. Cihly vyrobené z rostlinného odpadu a mycelia hub se používají jako uhlíkově neutrální stavební materiál. Včely vyrábějí voštinové vázy nad lidmi vytvořenými formami. Tyto objekty ukazují, že design může být elegantní, inovativní a přesvědčivý a zároveň nabízí nové strategie pro nápravu naší planety,“ dodávají.

Na výstavě je možné spatřit názorné příklady, kdy se při navrhování zohledňuje celý životní cyklus materiálu od těžby nebo získávání suroviny přes zpracování a výrobu produktu až po jeho konec, recyklaci, upcyklaci nebo likvidaci. Výstava tak chce ukázat důležitou roli designu při současných enviromentálních výzvách. Zapojena jsou nejprestižnější studia a designéři z celého světa, kteří tímto mohou jít příkladem. Výstava potrvá do 7. července 2024.

Čtěte další články na téma výstavaekologie

Foto: Maarten Baas, Fernando Laposse, Nendo, Hella Jongerius, Formafantasma, Studio Periphery, Caroline Slotte
Zdroj: MoMA