14. října 2023 –– události –– Ondřej Krynek

Historický palác Palazzo Strozzi ve Florencii otevřel na začátku října velkou výstavu Untrue Unreal, na které britský sochař indického původu Anish Kapoor představuje množství svých del od dob dávno minulých po současná a nejnovější. Až do 4. února 2024 je možné spatřit i nejkontroverznější plastiky vypadající jako maso z nějakého zvířete nebo velký kus rudé hmoty pohybující se mezi místnostmi dveřmi.

„Výstava s širokou škálou děl z počátku, poloviny kariéry i z poslední doby, včetně nového architektonického díla v měřítku speciálně koncipovaném pro renesanční nádvoří Palazzo Strozzi, nabízí příležitost přímo se seznámit s umělcovou tvorbou v celé její všestrannosti, nesouladu, entropii a efemérnosti. Palazzo Strozzi se stává místem, které je zároveň konkávní i konvexní, celistvé i roztříštěné a v němž jsou návštěvníci vyzýváni, aby zpochybnili své smysly,“ uvádí kurátor výstavy Arturo Galansino.

„V umění Anishe Kapoora se neskutečné prolíná s nepravdivým, proměňuje nebo popírá běžné vnímání reality. Vyzývá nás, abychom prozkoumali svět, v němž se hranice mezi tím, co je pravdivé a nepravdivé, rozpouštějí a otevírají dveře do říše nemožného. Jedním z charakteristických rysů je způsob, jakým Kapoorova díla překračují svou materialitu. Kapoorova díla spojují prázdný a plný prostor, pohlcují a odrážejí povrch, geometrickou a biomorfní formu. Ve světě, kde se realita zdá být stále více neuchopitelná a manipulovatelná, nás Anish Kapoor vyzývá, abychom viděli,“ dodává.

Výstava velmi širokým záběrem prezentuje tvorbu Kapoora od soch bez hlubšího významu, ukazující jen jeho schopnost prezentovat díla okrajová, až po skutečně velká monumentální a hlubší díla. Jedná se například o již zmíněné zrcadlové objekty čítající i mnohametrové extrémně na výrobu náročné objekty. Provokace zajišťující pozornost je dosažena masitými zavěšenými obrazy pohybujícími se od hororových výjevů po pitevní výjevy. Zlatým hřebem jsou jeho hliněné pohyblivé hmoty v nadpozemském pojetí.

Čtěte další články na téma Anish Kapoorvýstava

Foto: Dave Morgan, SIAE, Palazzo Strozzi
Z
droj: Palazzo Strozzi