6. ledna 2024 –– události –– Ondřej Krynek

Ve druhém patře Veletržního paláce v Národní galerii v Praze najdete nečekaně rozsáhlou a povedenou výstavu 1956–1989, která má podtitul Architektura všem. Návštěvníkům přibližuje intenzivních 33 let prostřednictvím tehdejší architektury a životního stylu v tehdejším Československu. Nechybí významné stavby jako Ještěd, Transgas nebo Jižní město včetně obývací stěny.

„Expozice se zaměřuje na architekturu a životní styl mezi lety 1956–1989. Životní styl je fenoménem, ve kterém se protínají každodenní zkušenosti a prožitky s architekturou a designem jako tvůrčími disciplínami. Na pozadí modernity, charakterizované přechodem k postindustriální společnosti, růstem terciárního sektoru, služeb, významným pokrokem v oblasti (tele)komunikace a audiovizuálních médií, se specifická česká situace jeví jako zvláštní případová studie s odlišnými aspekty politického vývoje studené války. Cílem výstavy je překonat binární pohled Východ–Západ, uměle udržovaný od pádu železné opony před 30 lety, a učinit ji srozumitelnou v evropském kontextu,“ uvádí kurátorka výstavy Helena Huber-Doudová.

„Výstava prezentuje významná díla ze Sbírky architektury Národní galerie Praha autorů a autorek, jako jsou Václav Aulický, Věra a Vladimír Machoninovi, František Cubr, Karel Prager, Alena Šrámková, tvůrčích kolektivů jako Sial Liberec a další, doplněná o fotografie, filmy z Národního filmového archivu a dobové publikace,“ dodává.

Výstava neopomíjí žádný z důležitých architektonických skvostů tehdejší doby, často obdivovaný či dokonce chráněný dodnes. Expozice nabízí také řadu cenných exponátů nebo připomínek životního stylu oné doby. Největší pozornost jistě vyvolá obývací stěna včetně vybavené nebo kus prolézačky, která nemohla chybět na žádné větším sídlišti. Za pozornost stojí i architektonické modely nebo třeba dobové fotografie a filmy.

Čtěte další články na téma retro, bydleníinteriér

Foto: Peter Fabo
Zd
roj: Národní galerie Praha